NOWOCZESNE METODY PRACY Z KLIENTEM POMOCY SPOŁECZNEJ

Studia podyplomowe pozostałe kierunki | Szczecin, Konin

Typ studiów: doskonalące
Liczba semestrów: 2

Sylwetka absolwenta (uzyskane kompetencje, kwalifikacje, typowe miejsca pracy):

 • Pracownicy systemu pomocy społecznej oraz wsparcia rodziny i pieczy zastępczej : pracownicy socjalni, asystenci rodziny, wychowawcy zatrudnienie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
 • Studia umożliwiają zdobycie kompetencji i umiejętności do prowadzenia (w zależności od wykształcenia kierunkowego) pracy z rodziną biologiczną, zastępczą oraz dziećmi i młodzieżą umieszczoną w systemie pieczy zastępczej
 • Studia prowadzone będą głownie w oparciu o warsztaty.
 • Umiejętności, które słuchacze uzyskają po ukończeniu studiów to;
 • Praca na zasadach, praca z klientem oparta o postępowanie skoncentrowane na rozwiązaniu, praca z klientem oparta o zasady postępowania oparte o myślenie pytaniami, zarządzanie zmianą, dialog motywacyjny , planowanie pracy z klientem w oparciu o zasady projektu socjalnego. Warsztat z edukacji finansowej. Elementy treningu interpersonalnego
 • Nabyte umiejętności zwiększa skuteczność działań skierowanych do klientów pomocy społecznej w celu przeciwdziałania u nich syndromowi wyuczonej bezradności i uzależnienia od świadczeń pomocy społecznej. Umożliwi przeciwdziałaniu negatywnym skutkom syndromu wypalenia zawodowego w grupie pracowników systemu pomocy społecznej.

Kryteria rekrutacyjne:
Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych I lub II stopnia i jednolitych studiów magisterskich, którzy pracują w systemie pomocy społecznej systemie wsparcia rodziny i systemie pieczy zastępczej co najmniej od 3 lat.

Czas trwania studiów:

 • Studia trwają 2 semestry.

Opłaty:

 • Wpisowe 100 zł
 • Czesne za jeden semestr wynosi 1800 zł
 • Opłata za świadectwo 30 zł
 • Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach.

MASZ PYTANIA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Adres: ul. Monte Cassino 15, 70-466 Szczecin
Tel: 91 424 32 02
Fax: 91 424 32 00 w.03
E-mail: cos@wshtwp.pl