Nowoczesne metody pracy z klientem pomocy społecznej

Studia podyplomowe – pozostałe kierunki

Typ studiów: doskonalące
Liczba semestrów: 2

Sylwetka absolwenta (uzyskane kompetencje, kwalifikacje, typowe miejsca pracy):
Pracownicy systemu pomocy społecznej oraz wsparcia rodziny i pieczy zastępczej : pracownicy socjalni, asystenci rodziny, wychowawcy zatrudnienie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
Studia umożliwiają zdobycie kompetencji i umiejętności do prowadzenia (w zależności od wykształcenia kierunkowego) pracy z rodziną biologiczną, zastępczą oraz dziećmi i młodzieżą umieszczoną w systemie pieczy zastępczej
Studia prowadzone będą głownie w oparciu o warsztaty.
Umiejętności, które słuchacze uzyskają po ukończeniu studiów to;
Praca na zasadach, praca z klientem oparta o postępowanie skoncentrowane na rozwiązaniu, praca z klientem oparta o zasady postępowania oparte o myślenie pytaniami, zarządzanie zmianą, dialog motywacyjny , planowanie pracy z klientem w oparciu o zasady projektu socjalnego. Warsztat z edukacji finansowej. Elementy treningu interpersonalnego
Nabyte umiejętności zwiększa skuteczność działań skierowanych do klientów pomocy społecznej w celu przeciwdziałania u nich syndromowi wyuczonej bezradności i uzależnienia od świadczeń pomocy społecznej. Umożliwi przeciwdziałaniu negatywnym skutkom syndromu wypalenia zawodowego w grupie pracowników systemu pomocy społecznej.

Kryteria rekrutacyjne:
Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych I lub II stopnia i jednolitych studiów magisterskich, którzy pracują w systemie pomocy społecznej systemie wsparcia rodziny i systemie pieczy zastępczej co najmniej od 3 lat.

Czas trwania studiów:
Studia trwają 2 semestry.

Opłaty:

  • Wpisowe 100 zł
  • Czesne za jeden semestr wynosi 1800 zł
  • Opłata za świadectwo 30 zł
  • Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach.