Maciej Borowy

Przedsiębiorca zajmujący się nieprzerwanie branżą reklamową od 1998 roku. Dyrektor Handlowy w firmie Butterfly Artykuły reklamowe, gdzie wprowadza nowe marki artykułów reklamowych na polski rynek, prowadzi kilkanaście projektów e-commerce, w tym wiodący polski sklep promoshop.pl. Obecnie prowadzi kampanię marketingową GreenGo dedykowaną zaprezentowaniu polskim nabywcom certyfikowanych artykułów biurowych i reklamowych, wytworzonych z recyklingowanych odpadów oraz materiałów naturalnych. 
Ekonomista, wykładowca, publicysta. Założyciel i przewodniczący Zachodniopomorskiego Klastra Przemysłów Kreatywnych, Wiceprezes ZPPZ Lewiatan, Prezes Szczecińskiego Stowarzyszenia Tai Chi Wu Shu. 
Specjalizuje się w wyszukiwaniu i analizie nowych trendów rynkowych oraz ich komercjalizacją. 

Katarzyna Chlibyk

Od 22 lat związana z bankowością. Przez ostatnie 15 lat zajmuje się głównie usługami finansowymi, zarówno dla segmentu MSP, jak i klientów korporacyjnych. W trakcie przebiegu swojej kariery zawodowej zajmowała stanowiska: analityka ryzyka kredytowego w dawnym BIG Banku Gdańskim S.A. a dzisiejszym Millenium S.A., doradcy kredytowego w Banku BPH S.A., naczelnika wydziału obsługi przedsiębiorstw w PKO Banku Polskim S.A.
Od 10 lat na stanowiskach kierowniczych, aktualnie, od 2011 r., Dyrektor Sprzedaży
w Centrum Korporacyjnym Banku Ochrony Środowiska S.A. w Szczecinie. Uczestniczyła w realizacji wielu projektów z zakresu ochrony środowiska w województwie zachodniopomorskim.
Absolwentka Akademii Rolniczej w Szczecinie, kierunek Ekonomia , specjalność Rachunkowość i Finanse, oraz dodatkowo druga specjalność bankowość . Ukończyła także studia podyplomowe z Psychologii Zarządzania w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie.
Z inicjatywy Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan uczestniczyła w projekcie ”Zachodniopomorskie Liderem Dialogu Społecznego”.

Zbigniew Gajewski

Z wykształcenia politolog, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Były pracownik naukowy UW, dziennikarz, redaktor i wydawca. Współtworzył m.in. dziennik Nowa Europa oraz miesięcznik Businessman Magazine, był dyrektorem wydawniczym czasopism Pani, Uroda, Kobieta i Życie, stworzył pierwszy komercyjny portal internetowy dla kobiet i towarzyszący mu program telewizyjny.
Od początku 2006 współpracuje z Konfederacją Lewiatan, gdzie jest zastępcą dyrektora generalnego. Organizator kampanii społecznych i promotor CSR oraz przedsiębiorczości, inicjator i dyrektor Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie.
Juror w konkursach branży PR: Złote Spinacze i Protony. Laureat nagród branżowych (z zespołem): Złoty Spinacz, Złota EFFIE, Proton i członek jury w tych i kilku innych konkursach.
Członek zespołu doradczego Premiera RP ds. społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw.

Specjalizuje się w tematyce społecznej odpowiedzialności biznesu, wizerunku polskich przedsiębiorców, przedsiębiorczości młodych, cywilizacyjnych i politycznych uwarunkowań rozwoju gospodarki europejskiej, przyszłości integracji europejskiej.

Anna Kamińska – Glück

Germanistka, stypendystka uniwersytetów w Getyndze i Lipsku. W latach 1996 – 1998 roku pracowała w Porozumieniu Polsko – Niemieckim w Salzgitter/Niemcy, placówce Koordynującej Współpracę Polskich i Niemieckich Organizacji Socjalnych z ramienia Niemieckiego Parytetowego Związku Organizacji Socjalnych (jednego z największych związków organizacji socjalnych w Niemczech). Tam, po raz pierwszy zetknęła się z funduszami europejskimi kierując polsko – niemieckim projektem współfinansowanym z funduszu Phare – Democracy, który w znacznym stopniu przyczynił się do wzmocnienia sektora organizacji pozarządowych w Polsce. Doświadczenie zdobywała również pracując w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego w Sekretariacie Programu Phare CBC.
Od 2000 roku przedsiębiorczyni, prowadzi własną działalność szkoleniową oraz doradczą w temacie pozyskiwania funduszy unijnych, zarządzania oraz CSR. Równolegle w latach 2000 – 2009 pracowała w Wyższej Szkole Integracji Europejskiej. Była także dyrektorką Grupy Edukacyjnej InBIT. Kierowała licznymi projektami w ramach PAOW, ZPORR, SPO RZL. Interesuje się różnymi aspektami zarządzania, w tym zarządzaniem kapitałem ludzkim. Obecnie kieruje projektem realizowanym z partnerem hiszpańskim „CSR – nowoczesny wizerunek przedsiębiorstw” w Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego LEWIATAN.

Anna Kornacka 

Od 2007 roku prezeska zarządu największej organizacji pracodawców w regionie – Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan, członkini Rady Głównej Konfederacji Lewiatan.
Aktywnie działa w ramach licznych instytucji. Jest prezeską Stowarzyszenia Kobiety dla Szczecina i Regionu, w ramach którego zainicjowała cykliczny plebiscyt miejski Szczecinianka Roku, podczas którego promowane są i nagradzane kobiety działające na rzecz Szczecina (organizowany nieprzerwanie od 2011 roku). Jest też wiceprzewodniczącą Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego, członkinią Instytutu Niemiec i Europy Północnej.
To wykładowczyni akademicka i autorka wielu publikacji na temat przedsiębiorczości, zarządzania oraz władzy. Trenerka biznesu. Od 2000 roku prowadzi własną firmę szkoleniową Publico.
W 2011 roku zainicjowała pierwsze w Polsce studia podyplomowe adresowane wyłącznie do kobiet pod nazwą Szkoła EuroLiderek. To członkini Komitetu Organizacyjnego pierwszego Kongresu Kobiet (2010). Polka Roku 2008 wg czytelników „Gazety Wyborczej”.

Łukasz Kowalik

Od 2004 roku Marketing Manager na Europę Środkowo-Wschodnią w firmie Intel. Pracę zawodową rozpoczynał jako wykładowca Mila College w Warszawie. Później przez blisko 10 lat zajmował się public relations.
Od 1999 roku w firmie Intel odpowiada za strategię budowania wizerunku firmy w kilkunastu krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz Bliskiego Wschodu. W 2003 roku przeniósł się do monachijskiego biura Intel, gdzie realizował projekty experiential marketing na terenie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki. Od 2005 roku związany ze sponsoringiem sportowym: Intel Action Pro Cycling Team oraz BMW Sauber F1 Team.
Wykładowca akademicki i doradca biznesowy. Ekspert ds. innowacji i zarządzania zmianą przy zarządzie ZPPZ Lewiatan.
Prezes Stowarzyszenia Technologie dla Natury zajmującego się promocją społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w Polsce.
Specjalizuje się w zintegrowanej komunikacji marketingowej oraz programach budowania społeczności i zaangażowania w internecie.

Urszula Kwasiborska

Dyrektor marketingu w spółce giełdowej Infovide-Matrix SA. Od 1998 roku związana z branżą informatyczną, odpowiedzialna za prowadzenie projektów w obszarze marketingu strategicznego i PR zarówno na rynku dużych przedsiębiorstw, jak i MSP. Do najciekawszych doświadczeń zdobytych w okresie kilkunastu lat pracy zalicza w szczególności zarządzanie strategicznym rebrandingiem marki Infovide-Matrix, komunikację w procesie fuzji oraz debiutu giełdowego spółki. Przez wiele lat odpowiadała także za realizację działań o charakterze CSR.
Współpracowała również jako wykładowczyni z Wyższą Szkołą Działalności Gospodarczej w Warszawie (obecnie Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie).
Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (studia magisterskie zakończone uzyskaniem tytułu mgr ekonomii) oraz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. prof. Koźmińskiego w Warszawie (studia podyplomowe). Stypendystka Northumbria University in Newcastle upon Tyne (Wielka Brytania).

Ireneusz Miski

Ukończył Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu z tytułem magistra ekonomii o specjalizacji finanse i bankowość. W 2003 r. uzyskał certyfikat ACCA, a w roku 2010 ukończył IFL Executive Course na Stockholm School of Economics oraz otrzymał tytuł FCCA. Ma ponad kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe, zdobyte podczas pracy w firmach audytorskich, doradczych i IT zarówno na rynku polskim oraz za granicą, m.in. w Nowej Zelandii oraz USA.
W latach 2001-2007 pracował jako audytor zewnętrzny w KPMG, gdzie przeszedł całą ścieżkę kariery, od stanowiska asystenta działu, po manadżera działu audytowego. Oprócz obowiązków związanych z audytem sprawozdań finansowych odpowiedzialny był za rozwój lokalnego biura KPMG we Wrocławiu.
Pracę w Tieto Poland rozpoczął 2007 r., na stanowisku dyrektora finansowego odpowiedzialnego za spółki z grupy w Polsce, Czechach oraz na Białorusi. Koordynował szereg projektów związanych z reorganizacją wewnętrzną finansów korporacji m.in. odpowiedzialny był za utworzenie centrum usług wspólnych w Rydze. Obecnie do jego obowiązków należy nadzór nad obszarem finansów korporacji w rejonie CEE&Russia oraz pełni rolę country managera w Polsce.
Jest również członkiem rady nadzorczej ZPPZ Lewiatan, wiceprezesem Stowarzyszenia Technologie dla Natury, członkiem rady krajowej ACCA, wykładowcą SEL oraz ekspertem CSR.

Piotr Podębski

Dyrektor Centrum Korporacyjnego BOŚ SA w Szczecinie. Związany z bankowością od 15 lat,
od 10 lat w bankowości korporacyjnej. Przeszedł całą ścieżkę kariery, od najniższych stanowisk
do dyrektora szczebla regionalnego. W 2010 r. Zarząd BOŚ SA powierzył mu zadanie utworzenia Centrum Korporacyjnego w województwie zachodniopomorskim.
Kieruje Funduszem Rozwoju Obszarów Miejskich Inicjatywy Jessica BOŚ Banku w województwie zachodniopomorskim.
W latach 2001 – 2006 był pracownikiem dydaktycznym Państwowej Wyższej szkole Zawodowej
w Gorzowie Wlkp.
Posiada wykształcenie prawnicze, jest absolwentem Uniwersytetu Szczecińskiego. Ukończył również Executive MBA (Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie/LeedsUniversity Business School),
a także studia podyplomowe: Zarządzanie Biznesem, Rachunkowość, Analiza Finansowa
w Zarządzaniu Przedsiębiorstwem na Uniwersytecie Szczecińskim i Analiza Finansowa w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.
Zdał egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Ukończył wiele specjalistycznych kursów i szkoleń.