Ubezpieczenie NNW – starostowie

Szanowni Starości,
W tym roku akademickim 2014/2015 specjalnie dla studentów we współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia, zostało przygotowane całodobowe ubezpieczenie w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków w kraju i za granicą, połączone z kartą zniżkową GITc do kilkuset punktów handlowych w całej Polsce.

Całodobowe ubezpieczenie w kraju i za granicą obejmuje swoim zakresem zarówno nieszczęśliwe wypadki w życiu prywatnym, na Uczelni jak i podczas odbywania praktyk zawodowych i pedagogicznych. Ze względu na fakt, iż są one obowiązkowe – Uczelnia wymagać będzie przedłożenia kopii polisy prywatnej, w sytuacji, gdy student nie skorzysta z ubezpieczenia uczelnianego.

W związku z powyższym prosimy Państwa o zebranie w swoich grupach, od zainteresowanych ubezpieczeniem studentów, składki rocznej w wysokości 30,- zł. (w załączniku lista do zapisów oraz szczegóły dotyczące ubezpieczenia).
Prosimy o rozliczenie się z zebranych kwot, na podstawie imiennych list, w Biurze Pionu Kanclerskiego, do dnia 20 października br.
Ubezpieczeniu będą podlegały jedynie osoby, które dokonają opłaty składki w wyznaczonym terminie.
Karta GITc (Global Insurance Travel Card) jest kartą ubezpieczeniowo – zniżkową. Jest to innowacyjny produkt powstały przy współpracy z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestią S.A., zapewniającym jednocześnie najlepsze warunki ubezpieczenia NNW obejmujące cały świat, jak i rabaty w wielu regionalnych i ogólnopolskich punktach handlowych. Ubezpieczenie gwarantuje: szybką wypłatę świadczeń z ubezpieczenia NNW – nawet do 48 h, szybkie orzekanie szkody bez udziału komisji lekarskiej oraz wysoką sumę ubezpieczenia. Karta zniżkowa obowiązuje w różnych miastach w Polsce w punktach z branż takich jak: gastronomia, zdrowie i uroda, turystyka, sport, kultura i rozrywka, motoryzacja, elektronika, edukacja, odzież i obuwie, usługi drobne. Stanowi to wygodną formę potwierdzenia ubezpieczenia oraz atrakcyjną część zniżkową łączącą w sobie wiele kart rabatowych akceptowanych w całej Polsce.

Kontakt Agnieszka Pril tel. 91 44-89-105, april@twp.szczecin.pl.

Kanclerz
mgr Joanna Golczyk

ZAKRES UBEZPIECZENIA LISTA CHĘTNYCH