NEUROPSYCHOLOGIA KLINICZNA

Studia podyplomowe pozostałe kierunki | Szczecin, Konin

Cel studiów:
Ogólne cele kształcenia: Celem kształcenia jest przygotowanie psychologa do samodzielnej pracy diagnostycznej i terapeutycznej z chorymi, u których biologiczna patologia mózgu spowodowała zaburzenia w szeroko rozumianym zachowaniu.

Sylwetka absolwenta:
Absolwent studiów podyplomowych zdobędzie wiedzę z zakresu neuroanatomii, neurologii, neuroradiologii i neuropsychologii. Studia dadzą teoretyczne oraz praktyczne przygotowanie do diagnozy oraz terapii pacjentów z chorobami układu nerwowego oraz deficytami neuropsychologicznymi w przebiegu chorób psychicznych, somatycznych, dzieci i młodzieży o zaburzonym rozwoju.

Bloki tematyczne

 • Elementy neuroanatomii, neurofizjologii – 10 godzin
 • Neuroradiologia dla psychologów – 5 godzin
 • Mózgowa organizacja zachowania z perspektywy neuropsychologii i nauk neurobiologicznych. Jak rozumieć ogólne biologiczne i
 • europsychologiczne aspekty uszkodzenia mózgu? – 20 godzin
 • Konsekwencje behawioralne uszkodzenia mózgu o zróżnicowanej patologii, charakterystyce lokalizacyjnej i etiologicznej (przegląd najczęstszych zespołów klinicznych; diagnostyka różnicowa) – 50 godzin
 • Problemy neuropsychologiczne chorych w wieku podeszłym, w naturalnym procesie
 • starzenia się i w najczęstszych chorobach na tym etapie życia – 20 godzin
 • Specyficzne problemy neuropsychologiczne chorych w oddziale neurochirurgii. Praca neuropsychologa wspomagająca neurochirurga – 20 godzin
 • Praktyczne aspekty diagnostyki neuropsychologicznej (ogólne zasady i narzędzia pomiaru różnych zmiennych behawioralnych), orzekanie o patologii na podstawie wyników testów standaryzowanych. Metodologia badań naukowych w neuropsychologii – 40 godzin
 • Doraźna pomoc i długofalowa rehabilitacja neuropsychologiczna – 40 godzin
 • Neuropsychologia kliniczna dzieci i młodzieży – 20 godzin
 • Elementy neurologii – 10 godzin

Kadra wykładowa:

 • mgr Iwona Bac
 • dr Aleksandra Bala
 • prof. Aneta Borkowska
 • dr Natalia Gawron
 • dr n. med. Monika Gołąb-Janowska
 • dr Marcin Leśniak
 • prof. Emilia Łojek
 • lek. Tomasz Szałek
 • prof Ewa Szepietowska
 • prof. Maciej Tarnowski

Kryteria rekrutacyjne:
Studia są przeznaczone wyłącznie dla magistrów psychologii. Decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku większego zainteresowania udziałem w studiach przyjmowane będą osoby z większym doświadczeniem zawodowym w obszarze pracy klinicznej.

Kontakt w sprawie studiów:
Centrum Obsługi Studenta WSHTWP
cos@wshtwp.pl
tel. (91) 424 32 00

Czas trwania studiów:
2 semestry

Opłaty:

 • Wpisowe 100 zł
 • Czesne za jeden semestr wynosi 2800 zł
 • Opłata za świadectwo 30 zł
 • Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach.

MASZ PYTANIA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Adres: ul. Monte Cassino 15, 70-466 Szczecin
Tel: 91 424 32 02
Fax: 91 424 32 00 w.03
E-mail: cos@wshtwp.pl