Neuropsychologia

Studia podyplomowe – pozostałe kierunki

Cel studiów:
Ogólne cele kształcenia: Celem kształcenia jest przygotowanie psychologa do samodzielnej pracy diagnostycznej i terapeutycznej z chorymi, u których biologiczna patologia mózgu spowodowała zaburzenia w szeroko rozumianym zachowaniu.

Sylwetka absolwenta:
Absolwent studiów podyplomowych zdobędzie wiedzę z zakresu neuroanatomii, neurologii, neuroradiologii i neuropsychologii. Studia dadzą teoretyczne oraz praktyczne przygotowanie do diagnozy oraz terapii pacjentów z chorobami układu nerwowego oraz deficytami neuropsychologicznymi w przebiegu chorób psychicznych, somatycznych, dzieci i młodzieży o zaburzonym rozwoju.

Bloki tematyczne
1. Elementy neuroanatomii, neurofizjologii – 10 godzin
2. Neuroradiologia dla psychologów – 5 godzin
3. Mózgowa organizacja zachowania z perspektywy neuropsychologii i nauk
neurobiologicznych. Jak rozumieć ogólne biologiczne i neuropsychologiczne aspekty
uszkodzenia mózgu? – 20 godzin
4. Konsekwencje behawioralne uszkodzenia mózgu o zróżnicowanej patologii,
charakterystyce lokalizacyjnej i etiologicznej (przegląd najczęstszych zespołów
klinicznych; diagnostyka różnicowa) – 50 godzin
5. Problemy neuropsychologiczne chorych w wieku podeszłym, w naturalnym procesie
starzenia się i w najczęstszych chorobach na tym etapie życia – 20 godzin
6. Specyficzne problemy neuropsychologiczne chorych w oddziale neurochirurgii. Praca
neuropsychologa wspomagająca neurochirurga – 20 godzin
7. Praktyczne aspekty diagnostyki neuropsychologicznej (ogólne zasady i narzędzia
pomiaru różnych zmiennych behawioralnych), orzekanie o patologii na podstawie
wyników testów standaryzowanych. Metodologia badań naukowych
w neuropsychologii – 40 godzin
8. Doraźna pomoc i długofalowa rehabilitacja neuropsychologiczna – 40 godzin
9. Neuropsychologia kliniczna dzieci i młodzieży – 20 godzin
10. Elementy neurologii – 10 godzin

Kadra wykładowa:
– mgr Iwona Bac
– dr Aleksandra Bala
– prof. Aneta Borkowska
– dr Natalia Gawron
– dr n. med. Monika Gołąb-Janowska
– dr Marcin Leśniak
– prof. Emilia Łojek
– lek. Tomasz Szałek
– prof Ewa Szepietowska
– prof. Maciej Tarnowski

Kryteria rekrutacyjne:
Studia są przeznaczone wyłącznie dla magistrów psychologii. Decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku większego zainteresowania udziałem w studiach przyjmowane będą osoby z większym doświadczeniem zawodowym w obszarze pracy klinicznej.

Koordynator studiów podyplomowych:
dr Błażej Karwat, e-mail: bkarwat@wshtwp.com

Czas trwania studiów:
2 semestry

Opłaty:

  • Wpisowe 100 zł
  • Czesne za jeden semestr wynosi 2800 zł
  • Opłata za świadectwo 30 zł
  • Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach.