MISJA

Studenci

Misją Wyższej Szkoły Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie jest profesjonalne kształcenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów różnych dziedzin życia publicznego, społecznego i politycznego w dziedzinie nauk humanistycznych, zgodnie z potrzebami rynku pracy.
Jesteśmy uczelnią przyjazną studentom oraz naszym współpracownikom, działającą w atmosferze wzajemnego zaufania.
Uczelnia realizuje swą misję poprzez wysoką jakość kształcenia, której towarzyszy działalność naukowo-badawcza.
Współdziałamy z ośrodkami akademickimi w Polsce, placówkami edukacyjnymi i instytucjami życia gospodarczego na rzecz rozwoju środowiska lokalnego.