Metodyka i metodologia pracy socjalnej

Studia podyplomowe

Cel studiów:
Celem studiów jest nabycie kwalifikacji do wykonywania zawodu pracownika socjalnego i umiejętności niezbędnych dla prawidłowego wykonywania zadań pracownika socjalnego. Absolwent nabędzie kwalifikacje do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z zapisami ustawy o Pomocy Społecznej.
Podstawa Prawna:
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o Pomocy Społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, 2369, z 2021 r. poz. 794, 803.) oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej.

Warunki i tryb rekrutacji:
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów wyższych kierunków:

 • pedagogika,
 • pedagogika specjalna,
 • politologia,
 • polityka społeczna,
 • psychologia,
 • socjologia,
 • nauki o rodzinie;

Czas trwania studiów:

 • Studia trwają 2 semestry.

Opłaty:

 • Wpisowe 100 zł
 • Czesne za jeden semestr wynosi 1750 zł
 • Opłata za świadectwo 30 zł
 • Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach

MASZ PYTANIA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Adres: ul. Monte Cassino 15, 70-466 Szczecin
Tel: 91 424 32 02
Fax: 91 424 32 00 w.03
E-mail: cos@wshtwp.pl