Menadżer informacji sieciowej

Studia podyplomowe – pozostałe kierunki

Cel studiów:

Celem studiów jest kształcenie osób zainteresowanych informacją znajdującą się w sieci internetowej oraz dziennikarstwem z wykorzystywaniem narzędzi informatycznych.

Podstawa prawna studiów:

  • Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r., art. 6. pkt. 5.

Warunki i tryb rekrutacji:
Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych I i II stopnia.

Czas trwania studiów:
Studia trwają 2 semestry.

Opłaty:

  • Wpisowe 100 zł
  • Czesne za jeden semestr wynosi 1100 zł
  • Opłata za świadectwo 30 zł
  • Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach.