Mediacje, negocjacje i rozwiązywanie konfliktów

Cel studiów:
Celem studiów podyplomowych jest nabycie umiejętności do rozwiązywania pozasądowych sporów społecznych.
Absolwenci nabędą wiedzę i umiejętności do pracy w zawodzie mediatora, również mediatora sądowego tj. osoby neutralnej, bezstronnej i nie zaangażowanej w konflikt, która stosując różnorodne metody i techniki negocjacyjne oraz przestrzegając określonych procedur mediacyjnych będzie pomagać w dochodzeniu do porozumienia skonfliktowanym stronom.
Podstawa prawna studiów:
-Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r., art. 6. pkt. 5.
Warunki i tryb rekrutacji:
Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych I i II stopnia.
Czas trwania studiów:
Studia trwają 2 semestry.
Opłaty:
Wpisowe 100 zł
Czesne za jeden semestr wynosi 1500 zł
Opłata za świadectwo 30 zł
Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach.

Kierunki