Master of Business Administration (MBA)

canstockphoto43949883

O studiach

Studia Master of Business Administration (MBA) oferowane w Wyższej Szkole Kadr Menedżerskich przy współpracy z Wyższą Szkołą Humanistyczną TWP w Szczecinie to propozycja dla wszystkich, którzy dążą do znaczącego podniesienia swoich kwalifikacji w zakresie menedżerskim. Ich celem jest uzupełnienie dotychczasowego wykształcenia tak, aby z powodzeniem realizować karierę zawodową zarówno w biznesie, jak i w instytucjach zarządzania publicznego. Ukończenie studiów Master of Business Administration (MBA) otwiera drzwi, ale również stanowi warunek niezbędny, do obejmowania najważniejszych stanowisk w firmach i instytucjach publicznych. Tytuł MBA jest również bardzo pomocny dla tych, którzy planują karierę zawodową w przedsiębiorstwach zagranicznych. Jest on bowiem międzynarodowo rozpoznawalnym i uznanym potwierdzeniem posiadania wysokich kwalifikacji zawodowych w dziedzinie zarządzania.

Cel studiów

Celem studiów MBA oferowanych jest przede wszystkim:

  • nabycie umiejętności podejmowania decyzji w obliczu sprzecznych danych, złożonej polityki i intensywnej presji,
  • przygotowanie do podejmowania nowych wyzwań zawodowych na dotychczasowych bądź nowych stanowiskach pracy,
  • nawiązanie kontaktów zawodowych z innymi uczestnikami studiów (networking).

Program studiów MBA ukierunkowany jest nie tylko na pogłębienie wiedzy w zakresie najważniejszych aspektów związanych z nowoczesnymi metodami zarządzania organizacjami gospodarczymi oraz publicznymi, ale również na rozbudowanie zasobu kompetencji menedżerskich uczestników studiów podyplomowych.

Adresaci

Studia MBA są przeznaczone m.in.:

  • dla osób pełniących funkcje kierownicze w spółkach prawa handlowego (m.in. członkowie zarządów, rad nadzorczych, komisji rewizyjnych, prokurenci, dyrektorzy, kierownicy) oraz dla osób, które planują takie funkcje objąć na kolejnym etapie rozwoju zawodowego,
  • dla osób pełniących funkcje kierownicze w instytucjach publicznych oraz dla osób, które planują takie funkcje objąć na kolejnym etapie rozwoju zawodowego.

Ukończenie studiów MBA uprawnia absolwentów do zajmowania stanowisk w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa oraz spółek i instytucji komunalnych.

Czas studiów:

  • dwa semestry/ opłata za studia 13 000zł
  • spotkania odbywają się raz w miesiącu w systemie sobota/niedziela

MASZ PYTANIA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Adres: ul. Monte Cassino 15, 70-466 Szczecin
Tel: 91 424 32 02
Fax: 91 424 32 00 w.03
E-mail: cos@wshtwp.pl