„Mały filozof” – zajęcia dr Joanna Smoluk-Stachowskiej w SP Promyk