Rekrutacja na rok akademicki 2018/2019

Studia jednolite magisterskie (5-letnie)

Rekrutacja

Studia jednolite magisterskie są prowadzone na kierunkach:
PRAWO
PSYCHOLOGIA

Studia prowadzone są w następujących trybach:
studia stacjonarne (dzienne)
studia niestacjonarne (zaoczne)


Specjalności na kierunku PSYCHOLOGIA:

– Psychologia kliniczna
– Psychologia edukacyjna

Specjalności na kierunku PRAWO:
– Specjalność karnistyczna
– Specjalność cywilistyczna

Przyjęcie na studia jednolite magisterskie odbywa się na kierunek.
Rekrutacja na wszystkie kierunki odbywa się w ramach wolnego naboru.
Uruchomienie kształcenia na kierunku i specjalności zależy od liczby kandydatów.

Wymagane dokumenty:
1. Podanie o przyjęcie na studia.
2. Umowa o naukę – 2 egzemplarze.
3. Kserokopia świadectwa dojrzałości.
4. Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (w przypadku nowej matury)
5. Odpis dyplomu – dot. studiów II stopnia.
6. Kserokopia suplementu do dyplomu – dot. studiów II stopnia.
7. Ksero dowodu osobistego.
8. Kserokopia odpis aktu małżeństwa (w przypadku innego nazwiska na świadectwie dojrzałości.
9. 4 podpisane zdjęcia o wym. 3,5 x 4,5 cm.
10. Dowód wniesienia opłaty wpisowej na konto uczelni
Pekao S.A. IV O. Szczecin
53 1240 3930 1111 0000 4229 0746
lub na indywidualny numer konta otrzymany podczas rekrutacji elektronicznej.

11. Deklaracja płatności czesnego.
12. Deklaracja wyboru specjalności.
13. Deklaracja wyboru języka obcego.
14. Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności.
15. Oświadczenie A1 – dot. procedury antyplagiatowej.

Możesz się też zrekrutować off-line czyli pobrać, wydrukować, wypełnić i podpisać formularze a następnie przynieść je do nas:

Studia magisterskie

Możesz przystąpić do rekrutacji off-line czyli pobrać, wydrukować, wypełnić i podpisać formularze a następnie przynieść je do nas.

Jeśli jesteś zaineresowana(y) naszymi studiami i chcesz o coś zapytać w Punkcie Rekrutacyjnym a nie masz możliwości skontaktować się z nami, pozostaw nam Swój kontakt a odezwiemy się do Ciebie.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Matura stara / nowa (wymagane)

Temat

Treść wiadomości