LIST OF REVIEWERS

Humanistic Education

Foreign reviewers
Doc. PaedDr. PhD., Jana Depešová – Uniwersytet Konstantyna Filozofa w Nitrze, Słowacja
Ing. PhD., Pavel Dostál – Uniwersytet Ostrawski, Czechy
PaedDr. PhD., Miroslava Gašparová – Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, Słowacja
Mgr. Ph.D., Jan Krotký – Zachodnioczeski Uniwersytet w Pilźnie, Czechy
Ing. PhD., Petra Kvasnová, Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy,Słowacja
Dr hab. Alla Matuszak – prof. Czelabińskiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego, Rosja
Doc. Ing., PhD. Alena Očkajová, Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej
Bystrzycy, Słowacja
Doc. PaedDr. PhD., Mária Pisoňová – Uniwersytet Konstantyna Filozofa w Nitrze, Słowacja
Doc. Ing. PhD., Ladislav Rudolf – Uniwersytet Ostrawski, Czechy
Dr Maria Smetanina – Południowo-Uralski Państwowy Uniwersytet
Humanistyczno-Pedagogiczny, Rosja
PaedDr. PhD., Ján Stebila – Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, Słowacja
Doc. PaedDr. PhD., Viera Tomková – Uniwersytet Konstantyna Filozofa w Nitrze, Słowacja
PaedDr. PhD., Ľubomír Žáčok – Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, Słowacja

2019:
dr Daria Becker-Pestka, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku,
dr Dorota Ciechanowska, Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie,
dr Marta Cywińska – Instytut im. Romana Rybarskiego w Sanoku,
dr hab. Janina Florczykiewicz- Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach,
dr Cezary Hendryk – Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie,
dr Sylwia Jaskulska – Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
dr Sebastian Kaniewski – Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie,
dr hab. Joanna Król – prof. Uniwersytetu Szczecińskiego,
mgr Krzysztof Kupiński – Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie,
dr hab. Kinga Kuszak – prof. Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
dr Grażyna Leśniewska – Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie,
dr hab. Elżbieta Magiera – prof. Uniwersytetu Szczecińskiego,
dr Kamila Majewska – Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
dr Iwona Mandrzejewska-Smól – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,
dr Barbara Marek-Zborowska – Instytut Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego,
dr hab. Renata Michalak – prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
dr hab. Justyna Nowotniak – prof. Uniwersytetu Szczecińskiego,
dr inż. Wojciech Oleszak – Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie,
dr Maria Porzucek-Miśkiewicz – Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
dr hab. Barbara Skałbania- prof. Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka w Warszawie,
dr hab. Beta Szluz- prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego,
dr hab. Bernadeta Szczupał – prof. Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie,
dr hab. Janina Świrko-Pilipczuk – prof. Uniwersytetu Szczecińskiego,
dr Alina Tomaszewska – Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie,
dr Waldemar Urbanik – Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie,
dr Piotr Winczewski – Uniwersytet J. Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytet Medyczny w Łodzi,
dr Marek Woś – Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie.

2018:
prof. nadzw. dr hab. Janina Florczykiewicz- Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach,
dr hab. Kinga Kuszak – prof. Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
dr hab. Renata Michalak – Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
dr hab. Barbara Skałbania- prof. Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka w Warszawie,
dr hab. Janina Świrko-Pilipczuk – prof. nadzw. Uniwersytetu Szczecińskiego,
dr hab. Beta Szluz- prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego,Dr Magdalena Ślusarczyk
dr hab. Bernadeta Szczupał – prof. Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie,
dr Daria Becker-Pestka, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
dr Marta Cywińska – Instytut im. Romana Rybarskiego w Sanoku,
dr Piotr Długosz – Uniwersytet Rzeszowski, Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu,
dr Sylwia Jaskulska – Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
dr Anna Karłyk-Ćwik – Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
dr Kamila Majewska – Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
dr inż. Wojciech Oleszak – Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie,
dr Barbara Popiel – Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie,
dr Maria Porzucek-Miśkiewicz – Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
dr Alina Tomaszewska – Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie,
dr Piotr Winczewski – Uniwersytet J. Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytet Medyczny w Łodzi,

2017:
Ks. Prof. Henryk Skorowski – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
dr hab. Anna Bączkowska – prof. nadzw. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,
dr hab. Kinga Kuszak – prof. Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
dr hab. Andrzej Niesporek – prof. Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
Warszawie,
dr hab. Bernadeta Szczupał – prof. Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie,
dr hab. Beta Szluz- prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego,
dr hab. Janina Świrko-Pilipczuk – prof. nadzw. Uniwersytetu Szczecińskiego,
dr hab. Janina Florczykiewicz- Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach,
dr hab. Renata Michalak – Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
dr n. zdr. Justyna Bankiewicz-Nakielska – Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie, Ośrodek Terapii Psychoanalitycznej Continuum,
dr Maja Biernacka – Instytut Socjologii i Kognitywistyki Uniwersytetu w Białymstoku,
dr Dorota Ciechanowska, Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie,
dr Marta Cywińska – Instytut im. Romana Rybarskiego w Sanoku,
dr Piotr Długosz- Uniwersytet Rzeszowski, Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu,
dr Marzanna Farnicka – Uniwersytet Zielonogórski,
dr Sławomir Iwasiów – Uniwersytet Szczeciński,
dr Sylwia Jaskulska – Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
dr Sebastian Kaniewski – Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie,
dr Anna Karłyk-Ćwik – Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu,
dr Markus Lipowicz – Akademia Ignatianum w Krakowie,
dr Kamila Majewska – Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
dr Barbara Marek-Zborowska – Instytut Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego,
dr inż. Wojciech Oleszak – Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie,
dr Barbara Popiel – Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie,
dr Maria Porzucek-Miśkiewicz – Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
dr Magdalena Ślusarczyk – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
dr Alina Tomaszewska – Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie,
dr Piotr Winczewski – Uniwersytet J. Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytet Medyczny w Łodzi,
dr Anna Wolska – Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie,
dr Wojciech Edmund Zieliński – Uniwersytet Gdański, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu,

2016:
prof. ndzw. dr hab. Wiga Bednarkowa – Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie,
prof. zw. dr hab. Kazimierz Wenta – Politechnika Koszalińska,
dr hab. Anna Bączkowska – prof. nadzw. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,
dr hab. Alla Matuszak – prof. Czelabińskiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego,
dr hab. Janina Świrko-Pilipczuk – prof. nadzw. Uniwersytetu Szczecińskiego,
dr hab. Sławomir Banaszak – prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
dr hab. Kinga Kuszak – prof. Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
dr hab. Andrzej Niesporek – prof. Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
dr hab. Leszek Ploch – prof. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach,
dr hab. Barbara Skałbania- prof. Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka w Warszawie,
dr hab. Bernadeta Szczupał – prof. Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie,
dr hab. Beta Szluz- prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego,
dr hab. Marzena Świgoń – prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego,
dr hab. Marcin Wlazło – prof. Uniwersytetu Szczecińskiego,
dr hab. Aneta Domagała – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
dr hab. Janina Florczykiewicz- Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach,
dr hab. Renata Michalak – Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
dr hab. Jacek Sieradzan- Uniwersytet w Białymstoku,
dr Maja Biernacka – Instytut Socjologii i Kognitywistyki Uniwersytetu w Białymstoku,
dr Dorota Ciechanowska – Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie,
dr Paweł Ciołkiewicz – Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi,
dr Marta Cywińska – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
dr Piotr Długosz- Uniwersytet Rzeszowski, Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu,
dr Marzanna Farnicka – Uniwersytet Zielonogórski,
dr Ewa Hendryk – Uniwersytet Szczeciński,
dr Cezary Hendryk – Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie,
dr Sylwia Jaskulska – Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
dr Marzena Sylwia Kruk – Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie,
dr Kalina Kukiełko-Rogozińska – Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie,
dr Anna Kurłyk-Ćwik – Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu,
dr Grażyna Leśniewska – Uniwersytet Szczeciński,
dr Kamila Majewska – Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
dr Barbara Marek-Zborowska – Instytut Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego,
dr Lucyna Myszka-Strychalska- Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
dr Renata Nowak-Lewandowska- Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie,
dr Anna Oleszak – Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie,
dr Ewa Palamer-Kabacińska, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego,
dr Barbara Popiel – Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie,
dr Maria Porzucek-Miśkiewicz – Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
dr Agnieszka Roguska – Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach,
dr Justyna Siemionow – Uniwersytet Gdański,
dr Maria Smetanina- Południowo-Uralski Państwowy Uniwersytet Humanistyczno-Pedagogiczny, Rosja,
dr Magdalena Ślusarczyk – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
dr Krzysztof Tomanek – Uniwersytet Jagielloński,
dr Waldemar Urbanik – Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie,
dr Katarzyna Waszyńska – Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
dr Piotr Winczewski – Uniwersytet J. Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytet Medyczny w Łodzi,
dr Ewa Włodarczyk- Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
dr Marek Woś – Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie,
dr Jolanta Wróbel – Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie,
dr Wojciech Edmund Zieliński – Uniwersytet Gdański, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu.

2015:
prof. zw. dr hab. Franciszek Bereźnicki – Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie,
prof. dr hab. Stanisław Jankowiak – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
prof. zw. dr hab. Kazimierz Wenta – Politechnika Koszalińska,
dr hab. Eunika Baron-Polańczyk – prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego,
dr hab. Bogdan J. Kunicki – prof. Akademii Wychowania Fizycznego w Gorzowie,
dr hab. Elżbieta Magiera – prof. Uniwersytetu Szczecińskiego,
dr hab. Elżbieta Perzycka – prof. Uniwersytetu Szczecińskiego,
dr hab. Czesław Plewka – prof. Politechniki Koszalińskiej,
dr hab. Izabela Skórzyńska – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
dr hab. Eugenia Smyrnova-Trybulska – prof. Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
dr hab. Jakub Wojtkowiak – prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
dr hab. Anna Wzorek – prof. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,
dr Dorota Ciechanowska – Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie,
dr Paweł Ciołkiewicz – Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi,
dr Grażyna Erenc-Grygoruk – Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie,
dr Cezary Hendryk – Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie,
dr Danuta Kierszka – Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie,
dr Kalina Kukiełko-Rogozińska – Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie,
dr Renata Nowak-Lewandowska – Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie,
dr Anna Oleszak – Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie,
dr Barbara Popiel – Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie,
dr Krzysztof Tomanek – Uniwersytet Jagielloński,
dr Alina Tomaszewska – Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie,
dr Waldemar Urbanik – Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie.

2014:
dr hab. Tadeusz Bąk –prof.Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarowsławiu,
dr hab.Kamil Kardis – prof, Uniwersytetu Preszowskiego,
dr Barbara Popiel– Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie,
dr Anna Oleszak – Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie,
dr Danuta Kierszka – Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie,
dr Dorota Ciechanowska – Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie,
dr Marek Woś – Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie,
dr Waldemar Urbanik – Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie,
dr Cezary Hendryk – Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie,
prof. zw. dr hab. Franciszek Bereźnicki – Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie,
prof. zw. dr hab. Danuta Koźmian– Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie,
prof. zw. dr hab. Kazimierz Wenta – Politechnika Koszalińska,
dr hab. Alla Matuszak – prof. Czelabińskiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego,
dr hab. Eugenia Smyrnova-Trybulska – prof. Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
dr hab. Elżbieta Perzycka – prof. Uniwersytetu Szczecińskiego,
dr hab. Elżbieta Magiera – prof. Uniwersytetu Szczecińskiego,
dr hab. Czesław Plewka – prof. Politechniki Koszalińskiej,
dr hab. Eunika Baron-Polańczyk – prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego.
dr Alina Tomaszewska– Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie

2013:
dr hab. Tadeusz Bąk – prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
prof. zw. dr hab. Janusz Sztumski – Uniwersytet Śląski w Katowicach,
prof. zw. dr hab. Kazimierz Doktór – Uniwersytet Łódzki,
prof. zw. dr hab. Franciszek Bereźnicki – Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie,
dr hab. Zdzisław Wołk – prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego,
dr hab. Alla Matuszak – prof. Czelabińskiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego,
dr hab. Eugenia Smyrnova-Trybulska – prof. Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
dr hab. Elżbieta Perzycka – prof. Uniwersytetu Szczecińskiego,
dr hab. Czesław Plewka – prof. Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie.

2012:
dr hab. Eugenia Smyrnova-Trybulska – prof. Uniwersytet Śląski,
dr hab. Alla Matuszak – prof. Czelabiński Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny,
dr hab. Maria Kozielska – prof. nadzw. Politechnika Poznańska,
prof. dr hab. Bogdan Gębski – Politechnika Koszalińska,
dr hab. Robert Cieślak – prof. Uniwersytet Warszawski

2011:
dr hab. Renata Suchocka prof. UAM
dr hab.Jan Grzesiak prof. UAM

2010:
prof. zw. dr hab. Wojciech Pasterniak,
dr hab. Ryszard Kowalczyk prof. UAM
Recenzenci współpracujący z czasopismem od roku 1999.
dr hab. Eugenia Smyrnova-Trybulska
prof. zw. dr hab. Andrzej Radziewicz-Winnicki
prof. zw. dr hab. Marek Szulakiewicz
prof. zw. dr hab. Wojciech Pasterniak
prof. dr hab. Stanisław Gałkowski
prof. zw. dr hab. Krystyna Duraj-Nowakowska
prof. zw. dr hab. Kazimierz Denek
prof. dr hab. Jan Grzesiak
ks. prof. dr hab. Wiesław Dyk
prof. zw. dr hab. Wielisława Osmańska-Furmanek
prof. dr hab. Maria Kozielska
prof. dr hab. Inga Iwasiów
prof. dr hab. Ryszard Kowalczyk
prof. dr hab. Renata Suchocka
prof. dr hab. Alla Matuszak
prof. dr hab. Bogdan Gębski
prof. dr hab. Robert Cieślak