LIST MOTYWACYJNY

Poradnik poszukiwacza pracy

Pisz krótko, zwięźle i na temat. Postaraj się zawsze pisać do konkretnej osoby a nie np.: „Do działu..”
Wyjątek stanową firmy doradztwa personalnego – tu nie wymieniasz adresata na wstępie.

List motywacyjny powinien:

 • uwypuklać Twoje predyspozycje zawodowe, cechy charakteru umiejętności, które predysponują Cię do wykonania pracy, o którą się starasz,
 • mieć przejrzystą strukturę,
 • być napisany bezbłędnie na komputerze lub odręcznie (jeśli pracodawca tego wymaga),
 • być uzupełnieniem życiorysu, a nie jego powtórzeniem,
 • powinien być podpisany własnoręcznie,
 • nie powinien być zbyt długi (od ½ do 1 strony).

Popełniane błędy:

 • powtórzenia,
 • wyliczanie po przecinku swoich zalet,
 • zbyt długie i zawiłe opisy faktów z życia zawodowego,
 • pomijanie aspektów osobowościowych,
 • pomyłki w nazwie stanowiska, o które ubiega się kandydat.