Legia Akademicka. Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej

Legia Akademicka. Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej

Szanowni Państwo,
 
w związku decyzją MNiSW i nałożeniem obowiązku kształcenia on-line, zajęcia w ramach Legii Akademickiej zostaną zrealizowane w formie zdalnej. Proszę o obowiązkowe wypełnienie formularza znajdującego się poniżej. Wypełnienie go jest niezbędne do udziału w zajęciach on-line. Ostateczny termin wypełnienia formularza upływa 29 marca
W przypadku pytań prosimy o kontakt z koordynatorem programu Moniką Urbanik-Pająk tel. 91 424 32 38  adres email:
 

Studenci!

zgodnie z zarządzeniem Rektora nr 2/2020 wszystkie zajęcia w tym również zajęcia realizowane w ramach  Legii Akademickiej zostają zawieszone.
O nowym terminie zajęć zostaniecie Państwo poinformowani w najbliższym czasie.
 

UWAGA ! Osoby, które otrzymały wezwania do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w okresie od 16 marca br. do 30 kwietnia br. NIE MAJĄ już tego obowiązku. Wezwania te tracą ważność.

strona wojsko-polskie.pl

 

Edukacja wojskowa studentek i studentów Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie w ramach Legii Akademickiej obejmuje zajęcia teoretyczne na uczelni i zajęcia praktyczne (poligonowe) w przerwie wakacyjnej w Siłach Zbrojnych RP .

Założeniem realizacji szkolenia wojskowego LA jest przedstawienie treści teoretycznych w ramach procesu dydaktycznego poza programem kształcenia na danym kierunku prowadzonym w uczelni, a następnie zajęć praktycznych w okresie wakacji (lipiec- sierpień) w jednostkach szkolnictwa wojskowego i jednostkach wojskowych.

Szkolenie obejmuje następujące etapy:

  • Moduł teoretyczny – trwający 30 godzin, kończący się egzaminem oraz uzyskaniem certyfikatu dopuszczającego do udziału w kolejnym module szkolenia
  • Moduł praktyczny – ma dwa warianty: student po zdanym egzaminie deklaruje udział w szkoleniu szeregowego lub podoficera.
    – Moduł szeregowego – trwa 21 dni i odbywa się na terenie jednostek wojskowych. Kończy się egzaminem oraz przysięgą wojskową oraz uzyskaniem stopnia Szeregowego rezerwy.

    – Moduł podoficerski – jest kontynuowany po ukończeniu modułu szeregowego, trwa kolejne 21 dni i kończy się egzaminem oraz nominacją na stopień podoficerski-Kaprala rezerwy.

Za udział w części praktyczniej szkolenia każdy student otrzymuje ok. 110 zł dziennej diety. Zapraszamy do udziału w szkoleniach.

PROSIMY WYPEŁNIĆ ANKIETĘ Z DANYMI OSOBOWYMI

Do pobrania:

program Legii Akademickiej moduł podstawowy

program Legii Akademickiej moduł  podoficerski

wniosek o przystąpienie do programu LA

plan zajęć GRUPA A

plan zajęć GRUPA B

Informacji udziela:

Monika Urbanik-Pająk – Kierownik Biura Prorektora
tel. 91 424 32 38
mail: murbanik-pajak@wshtwp.pl