Legia Akademicka. Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej

Legia Akademicka. Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej

Studenci!

Edukacja wojskowa studentek i studentów Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie w ramach Legii Akademickiej obejmuje zajęcia teoretyczne na uczelni i zajęcia praktyczne (poligonowe) w przerwie wakacyjnej w Siłach Zbrojnych RP .

Założeniem realizacji szkolenia wojskowego LA jest przedstawienie treści teoretycznych w ramach procesu dydaktycznego poza programem kształcenia na danym kierunku prowadzonym w uczelni, a następnie zajęć praktycznych w okresie wakacji (lipiec- sierpień) w jednostkach szkolnictwa wojskowego i jednostkach wojskowych.

Szkolenie obejmuje następujące etapy:

  • Moduł teoretyczny – trwający 30 godzin, kończący się egzaminem oraz uzyskaniem certyfikatu dopuszczającego do udziału w kolejnym module szkolenia
  • Moduł praktyczny – ma dwa warianty: student po zdanym egzaminie deklaruje udział w szkoleniu szeregowego lub podoficera.
    – Moduł szeregowego – trwa 21 dni i odbywa się na terenie jednostek wojskowych. Kończy się egzaminem oraz przysięgą wojskową oraz uzyskaniem stopnia Szeregowego rezerwy.

    – Moduł podoficerski – jest kontynuowany po ukończeniu modułu szeregowego, trwa kolejne 21 dni i kończy się egzaminem oraz nominacją na stopień podoficerski-Kaprala rezerwy.

Za udział w części praktyczniej szkolenia każdy student otrzymuje ok. 110 zł dziennej diety. Zapraszamy do udziału w szkoleniach.

Do pobrania:

program Legii Akademickiej moduł podstawowy

program Legii Akademickiej moduł  podoficerski

wniosek o przystąpienie do programu LA

Informacji udziela:

Monika Urbanik-Pająk – Kierownik Biura Prorektora
tel. 91 424 32 38
mail: murbanik-pajak@wshtwp.pl