LEGIA AKADEMICKA DLA STUDENTEK I STUDENTÓW PLANY ZAJĘĆ

legia akademicka

LEGIA AKADEMICKA DLA STUDENTEK I STUDENTÓW PLANY ZAJĘĆ

Szanowni Państwo,
w związku decyzją MNiSW i nałożeniem obowiązku kształcenia on-line, zajęcia w ramach Legii Akademickiej zostaną zrealizowane w formie zdalnej. Proszę o obowiązkowe wypełnienie formularza znajdującego się poniżej. Wypełnienie go jest niezbędne do udziału w zajęciach on-line. Ostateczny termin wypełnienia formularza upływa 29 marca
W przypadku pytań prosimy o kontakt z koordynatorem programu Moniką Urbanik-Pająk tel. 91 424 32 38 adres email:
murbanik-pajak@wshtwp.pl

Studenci!
zgodnie z zarządzeniem Rektora nr 2/2020 wszystkie zajęcia w tym również zajęcia realizowane w ramach Legii Akademickiej zostają zawieszone.
O nowym terminie zajęć zostaniecie Państwo poinformowani w najbliższym czasie.

UWAGA!
Osoby, które otrzymały wezwania do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w okresie od 16 marca br. do 30 kwietnia br. NIE MAJĄ już tego obowiązku. Wezwania te tracą ważność.
strona wojsko-polskie.pl

Edukacja wojskowa studentek i studentów Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie w ramach Legii Akademickiej obejmuje zajęcia teoretyczne na uczelni i zajęcia praktyczne (poligonowe) w przerwie wakacyjnej w Siłach Zbrojnych RP .

Założeniem realizacji szkolenia wojskowego LA jest przedstawienie treści teoretycznych w ramach procesu dydaktycznego poza programem kształcenia na danym kierunku prowadzonym w uczelni, a następnie zajęć praktycznych w okresie wakacji (lipiec- sierpień) w jednostkach szkolnictwa wojskowego i jednostkach wojskowych.

Szkolenie obejmuje następujące etapy:

Moduł teoretyczny
trwający 30 godzin, kończący się egzaminem oraz uzyskaniem certyfikatu dopuszczającego do udziału w kolejnym module szkolenia

Moduł praktyczny – ma dwa warianty:
student po zdanym egzaminie deklaruje udział w szkoleniu szeregowego lub podoficera.

  • Moduł szeregowego – trwa 21 dni i odbywa się na terenie jednostek wojskowych. Kończy się egzaminem oraz przysięgą wojskową oraz uzyskaniem stopnia Szeregowego rezerwy.
  • Moduł podoficerski – jest kontynuowany po ukończeniu modułu szeregowego, trwa kolejne 21 dni i kończy się egzaminem oraz nominacją na stopień podoficerski-Kaprala rezerwy

.

Za udział w części praktyczniej szkolenia każdy student otrzymuje ok. 110 zł dziennej diety. Zapraszamy do udziału w szkoleniach.

Kontakt:
Monika Urbanik-Pająk – Kierownik Biura Prorektora
tel. 91 424 32 38
mail: murbanik-pajak@wshtwp.pl

PROSIMY WYPEŁNIĆ ANKIETĘ Z DANYMI OSOBOWYMI

program Legii Akademickiej moduł podstawowy

program Legii Akademickiej moduł podoficerski

wniosek o przystąpienie do programu LA

plan zajęć GRUPA A

plan zajęć GRUPA B