Kursy językowe

Ośrodek Kształcenia Języków Obcych

Kursy językowe

Poziom A1

<< Test diagnostyczny z j. angielskiego – zanim zapiszesz się wypełnij test >>

<< Test diagnostyczny z j. niemieckiego – zanim zapiszesz się wypełnij test >> 

 

 
A1
Rozumienie ze słuchu
Rozumienie krótkich zdań oraz równoważników zdań – pod warunkiem, że sformułowano je w bardzo prosty sposób.
Rozumienie tekstu pisanego
Rozumienie prostego tekstu – wydobywanie podstawowych informacji.
Mówienie
Prosta wymiana informacji – zdobywanie informacji, rozumienie komunikatów.
Pisanie
Pisanie krótkich prostych notatek, wypełnianie prostych formularzy, pisanie zaproszeń.

 

Każdy z poziomów obejmuje dwa 60-godzinne semestry nauki.
Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu, po dwie godziny lekcyjne.

W trakcie kursów doskonalić będziecie Państwo szeroko pojęte kompetencje językowe zakresie czterech sprawności: wypowiadania się w obszarze komunikacji powszechnej, pisania tekstów o charakterze użytkowym, słuchania, rozumienia tekstu pisanego oraz poznania pełnej gamy struktur gramatycznych.

Naszym słuchaczom zapewniamy:

 • wykwalifikowaną kadrę lektorów,
 • dogodną lokalizację i godziny zajęć,
 • podstawowe podręczniki w cenie kursu,
 • nowoczesne metody nauczania.

Kursy przygotowują do egzaminów na certyfikaty językowe TELC – uznawane przez pracodawców UE i mające kluczowe znaczenie w planowaniu kariery zawodowej, do których można przystąpić za dodatkową opłatą.

System Certyfikatów TELC obejmuje 10 języków, dla których system egzaminów jak i poziom kompetencji językowej jest identyczny. Również zasady egzaminowania są wspólne dla wszystkich krajów, w których przeprowadzane są egzaminy.

Więcej informacji www.telc.net

Warunki uczestnictwa w egzaminach: uczestnictwo w kursie języka obcego, napisanie testu diagnostycznego – po wcześniejszym zgłoszeniu.

Terminy egzaminów: styczeń i lipiec
Egzaminy: A1 ok. 150 zł

CENA KURSU – 595 zł za semestr
Studenci WSH TWP – 420 zł za semestr
Absolwenci studiów licencjackich WSH TWP – 530 zł za semestr

Poziom A2

<< Test diagnostyczny z j. angielskiego – zanim zapiszesz się wypełnij test >>

<< Test diagnostyczny z j. niemieckiego – zanim zapiszesz się wypełnij test >> 

 

 
A2
Rozumienie ze słuchu
Rozumienie pojedynczych zdań pod warunkiem użycia podstawowego słownictwa; sensu krótkich, jasnych i prostych wypowiedzi, informacji.
Rozumienie tekstu pisanego
Rozumienie prostego tekstu z wydobyciem konkretnych, przewidywalnych informacji; rozumienie krótkich, prostych listów.
Mówienie
Prosta, konkretna wymiana informacji, która dotyczy znanych tematów i czynności; rozumienie bardzo krótkich rozmów.
Pisanie
Pisanie krótkich, prostych notatek,listów
np. z podziękowaniami.

 

Każdy z poziomów obejmuje dwa 60-godzinne semestry nauki.
Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu, po dwie godziny lekcyjne.

W trakcie kursów doskonalić będziecie Państwo szeroko pojęte kompetencje językowe zakresie czterech sprawności: wypowiadania się w obszarze komunikacji powszechnej, isania tekstów o charakterze użytkowym, słuchania, rozumienia tekstu pisanego oraz poznania pełnej gamy struktur gramatycznych.

Naszym słuchaczom zapewniamy:

 • wykwalifikowaną kadrę lektorów,
 • dogodną lokalizację i godziny zajęć,
 • podstawowe podręczniki w cenie kursu,
 • nowoczesne metody nauczania.

Kursy przygotowują do egzaminów na certyfikaty językowe TELC – uznawane przez pracodawców UE i mające kluczowe znaczenie w planowaniu kariery zawodowej, do których można przystąpić za dodatkową opłatą.

System Certyfikatów TELC obejmuje 10 języków, dla których system egzaminów jak i poziom kompetencji językowej jest identyczny. Również zasady egzaminowania są wspólne dla wszystkich krajów, w których przeprowadzane są egzaminy.

Więcej informacji www.telc.net

Warunki uczestnictwa w egzaminach: uczestnictwo w kursie języka obcego, napisanie testu diagnostycznego – po wcześniejszym zgłoszeniu.

Terminy egzaminów: styczeń i lipiec
Egzaminy: A2 ok. 250 zł

CENA KURSU – 595 zł za semestr
Studenci WSH TWP – 420 zł za semestr
Absolwenci studiów licencjackich WSH TWP – 530 zł za semestr

Poziom B1

<< Test diagnostyczny z j. angielskiego – zanim zapiszesz się wypełnij test >>

<< Test diagnostyczny z j. niemieckiego – zanim zapiszesz się wypełnij test >> 

 

 
B1
Rozumienie ze słuchu
Rozumienie głównych punktów, gdy rozmówca używa podstawowego słownictwa; podstawowych informacji z radia lub TV (pod warunkiem, że tekst jest mówiony wyraźnie i powoli).
Rozumienie tekstu pisanego
Rozumienie teksów z podstawowym słownictwem dotyczącym spraw codziennych; prywatnych listów, w których mowa jest o uczuciach, zdarzeniach.
Mówienie
Radzenie sobie z większością sytuacji, np. podczas podróży; rozmowa dotycząca spraw znanych,
związanych z życiem codziennym.
Pisanie
Pisanie krótkiego, logicznego tekstu, listu do przyjaciół, w których opisujecie swoje doświadczenia i wrażenia.

 

Każdy z poziomów obejmuje dwa 60-godzinne semestry nauki.
Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu, po dwie godziny lekcyjne.

W trakcie kursów doskonalić będziecie Państwo szeroko pojęte kompetencje językowe zakresie czterech sprawności: wypowiadania się w obszarze komunikacji powszechnej, isania tekstów o charakterze użytkowym, słuchania, rozumienia tekstu pisanego oraz poznania pełnej gamy struktur gramatycznych.

Naszym słuchaczom zapewniamy:

 • wykwalifikowaną kadrę lektorów,
 • dogodną lokalizację i godziny zajęć,
 • podstawowe podręczniki w cenie kursu,
 • nowoczesne metody nauczania.

Kursy przygotowują do egzaminów na certyfikaty językowe TELC – uznawane przez pracodawców UE i mające kluczowe znaczenie w planowaniu kariery zawodowej, do których można przystąpić za dodatkową opłatą.

System Certyfikatów TELC obejmuje 10 języków, dla których system egzaminów jak i poziom kompetencji językowej jest identyczny. Również zasady egzaminowania są wspólne dla wszystkich krajów, w których przeprowadzane są egzaminy.

Więcej informacji www.telc.net

Warunki uczestnictwa w egzaminach: uczestnictwo w kursie języka obcego, napisanie testu diagnostycznego – po wcześniejszym zgłoszeniu.

Terminy egzaminów: styczeń i lipiec
Egzaminy: B1 ok. 390 zł

CENA KURSU – 595 zł za semestr
Studenci WSH TWP – 420 zł za semestr
Absolwenci studiów licencjackich WSH TWP – 530 zł za semestr

Poziom B2

<< Test diagnostyczny z j. angielskiego – zanim zapiszesz się wypełnij test >>

<< Test diagnostyczny z j. niemieckiego – zanim zapiszesz się wypełnij test >> 

 

 
B2
Rozumienie ze słuchu
Rozumienie głównych myśli w wypowiedzi pisemnej lub ustnej na tematy konkretne (w tym publicystyczne) oraz abstrakcyjne. Rozumienie przebiegu debaty fachowej, pod warunkiem, że jest się w danej tematyce zorientowanym.
Rozumienie tekstu pisanego
Rozumienie myśli przewodniej, wątków pobocznych, informacji dodatkowych. Praca z tekstami typu referat, wykład, rozprawka; rozumienie treść reportażu o tematyce
społecznej, artykułu o problemach współczesnych oraz filmów fabularnych, pod warunkiem, że użyty język jest językiem standardowym, rozumienie tekstów literatury współczesnej.
Mówienie
Spontaniczne oraz płynne mówienie. Umiejętność
rozmawiania z native-speakerem (Muttersprachlerem) bez większego wysiłku po obu stronach. Wypowiadanie się na szerokie spektrum tematów dość precyzyjnie, a przede
wszystkim w zrozumiały sposób dla rozmówcy.
Pisanie
Pisanie wszelkich pism użytkowych, pisanie tekstów, w których jasno przedstawia się swój punkt widzenia (felieton, esej, rozprawka, artykuł itp.) oraz wrażenia i emocje.

 

Każdy z poziomów obejmuje dwa 60-godzinne semestry nauki.
Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu, po dwie godziny lekcyjne.

W trakcie kursów doskonalić będziecie Państwo szeroko pojęte kompetencje językowe zakresie czterech sprawności: wypowiadania się w obszarze komunikacji powszechnej, isania tekstów o charakterze użytkowym, słuchania, rozumienia tekstu pisanego oraz poznania pełnej gamy struktur gramatycznych.

Naszym słuchaczom zapewniamy:

 • wykwalifikowaną kadrę lektorów,
 • dogodną lokalizację i godziny zajęć,
 • podstawowe podręczniki w cenie kursu,
 • nowoczesne metody nauczania.

Kursy przygotowują do egzaminów na certyfikaty językowe TELC – uznawane przez pracodawców UE i mające kluczowe znaczenie w planowaniu kariery zawodowej, do których można przystąpić za dodatkową opłatą.

System Certyfikatów TELC obejmuje 10 języków, dla których system egzaminów jak i poziom kompetencji językowej jest identyczny. Również zasady egzaminowania są wspólne dla wszystkich krajów, w których przeprowadzane są egzaminy.

Więcej informacji www.telc.net

Warunki uczestnictwa w egzaminach: uczestnictwo w kursie języka obcego, napisanie testu diagnostycznego – po wcześniejszym zgłoszeniu.

Terminy egzaminów: styczeń i lipiec
Egzaminy: B2 ok. 450 zł

CENA KURSU – 595 zł za semestr
Studenci WSH TWP – 420 zł za semestr
Absolwenci studiów licencjackich WSH TWP – 530 zł za semestr