Kontakt

Centrum Obsługi Studenta

Kierownik COS ds. studiów I i II stopnia
mgr Julita Adamowicz

Adres:
ul. Monte Cassino 15, pokój 8
70-466 Szczecin

Tel. /fax: 91 424 32 01
e-mail: cos@wshtwp.pl

Kierownik COS ds. studiów podyplomowych
inż. Dorota Palicka

Adres:
ul. Monte Cassino 15, pokój 8
70-466 Szczecin

Tel. /fax: 91 424 32 02
e-mail: dpalicka@wshtwp.pl

Godziny otwarcia w miesiącach: październik – czerwiec:
Poniedziałek-czwartek 8.00-16.00
Piątek 8.00-18.00 (piątki zjazdowe)
Sobota 8.00 – 16.00 – zjazd studia I i II stopnia
8.30-12.30 – zjazd studia podyplomowe
Niedziela:
8.00-12.00 – zjazd studia I i II stopnia
nieczynne – zjazd studia podyplomowe

Obsługa studentów i słuchaczy studiów podyplomowych w zakresie:

  • przyjmowania podań do władz, wydruku zaświadczeń, przedłużania ważności legitymacji, przyjmowania zamówień na sprzęt multimedialny itp.;
  • udzielania informacji o kontaktach z wykładowcami oraz terminach konsultacji;
  • wydruku kart okresowych osiągnięć oraz ich kolportażu wraz z indeksami do studentów;
  • wydruku protokołów egzaminów oraz zaliczeń;
  • przyjmowania dokumentów studentów i słuchaczy przed egzaminami końcowymi oraz do zaliczenia roku (indeksy, karta okresowych osiągnięć, dzienniki i karta praktyk, praca jeśli jest wymagana i inne);
  • wydawania dyplomów studiów I i II stopnia (dla absolwentów, którzy ukończą studia w roku akademickim 2017/2018)
  • wydawania świadectw ukończenia studiów podyplomowych;
  • wydawania dyplomów studiów I i II stopnia (informacja w zakładce
    Kontakt – Archiwum);

Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości