KONTAKT

Zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem

Centrum Obsługi Studenta

Kierownik COS ds. studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich
mgr Julita Adamowicz

Adres:
ul. Monte Cassino 15, pok. 8
70-466 Szczecin

tel: 91 424 32 01
email: jadamowicz@wshtwp.pl

Centrum Obsługi Studenta

Kierownik COS ds. studiów podyplomowych
inż. Dorota Palicka

Adres:
ul. Monte Cassino 15, pok 8
70-466 Szczecin

tel: 91 424 32 02
email: dpalicka@wshtwp.pl

Biuro Rektora

Dyrektor Biura Rektora
mgr Agnieszka Żwierełło

Adres
ul. Monte Cassino 15, pokój 14
70-466 Szczecin

tel: 91 424 32 11
email: azwierello@wshtwp.pl

Biuro Prorektora

Kierownik Biura Prorektora
mgr Monika Urbanik-Pająk

Adres
ul. Monte Cassino 15, pokój 14
70-466 Szczecin

tel: 91 424 32 38
email: murbanik-pajak@wshtwp.pl

Biuro Dziekana

Kierownik Biura Dziekana
Barbara Pick

Adres
ul. Monte Cassino 15, pokój 18
70-466 Szczecin

tel: 91 424 32 14
email: bpick@wshtwp.pl

Biuro Pionu Kanclerskiego

Sekretariat
mgr Monika Krasowska

Adres
ul. Potulicka 16,
70-952 Szczecin

tel: 91 44 89 105
email: twp@twp.szczecin.pl

Dział finansowy

Księgowa
mgr Mirosława Kopka

Adres
ul. Potulicka 16
70-952 Szczecin

tel: 91 44 89 105, 91 44 80 021
email: mkopka@twp.szczecin.pl

Kwestura

Kwestor
mgr Małgorzata Kaśnicka

Adres
ul. Potulicka 16
70-952 Szczecin

tel: 91 44 89 105, 91 44 80 021
email: mkasnicka@twp.szczecin.pl

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Kierownik Administracyjno-Gospodarczy
mgr Sławomir Klepacki

Adres
ul. Monte Cassino 15, pokój 6
70-466 Szczecin

tel: 91 424 32 05
email: sklepacki@wshtwp.pl

Biuro Projektów Europejskich

Kierownik Biura Projektów
mgr Marta Drewniok

Adres
ul. Potulicka 16,
70-952 Szczecin

tel: 91 44 80 021, 91 44 89 105
email: twp@twp.szczecin.pl

Samorząd Studencki

Funkcję Przewodniczącego samorządu pełni:
Wioletta Lekszycka

Adres
ul. Monte Cassino 15
70-466 Szczecin

tel: 91 424 32 00
email: samorzad@wshtwp.pl

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Zastępca Kierownika Administracyjno-Gospodarczego
mgr inż. Grzegorz Woźniak

Adres
ul. Monte Cassino 15, pokój 6
70-466 Szczecin

tel: 91 424 32 05
email: gwozniak@wshtwp.pl

Administrator Sieci

Administrator Sieci
mgr Marcin Zieliński

Adres
ul. Monte Cassino 15, pokój 28
70-466 Szczecin

tel: 91 424 32 21
email: mziel@wshtwp.pl

Platforma e-learningowa

Platforma e-learningowa
mgr Marek Hajdukiewicz

Adres
ul. Monte Cassino 15, pokój 27
70-466 Szczecin

tel: 91 424 32 22
email: hajdukm@wshtwp.pl

Archiwum

Archiwum
mgr Julita Adamowicz

Adres
ul. Monte Cassino 15, pokój 8
70-466 Szczecin

tel: 91 424 32 01
email: jadamowicz@wshtwp.pl

Dział Promocji i Marketingu

Dział Promocji i Marketingu
mgr Monika Urbanik-Pająk

Adres
ul. Monte Cassino 15, pokój 14
70-466 Szczecin

tel: 91 424 32 38
email: murbanik-pajak@wshtwp.pl

Stypendia

Dział stypendialny
mgr Julita Adamowicz

Adres
ul. Monte Cassino 15, pokój 8
70-466 Szczecin

tel: 91 424 32 01
email: jadamowicz@wshtwp.pl

Biblioteka

Dyrektor Biblioteki
mgr Anna Skotarczak

Adres:
ul. Monte Cassino 15
70-466 Szczecin

tel: 91 424 32 31
email: biblioteka@wshtwp.pl

Biblioteka

Zastępca Dyrektora Biblioteki
mgr Marta Musiej

Adres:
ul. Monte Cassino 15
70-466 Szczecin

tel: 91 424 32 31
email: mmusiej@wshtwp.pl

Centrum Doradztwa Zawodowego

Kierownik CDZ
dr Wiktor Moś

Adres:
ul. Monte Cassino 15
70-466 Szczecin

tel: 91 424 32 00
email: wmos@wshtwp.pl

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Dyrektor ODN
dr Alina Tomaszewska

Adres:
ul. Monte Cassino 15, pok. 43
70-466 Szczecin

tel: 91 424 32 33
email: odn@wshtwp.pl

KONTAKT CENTRUM OBSŁUGI STUDENTA:
Adres: ul. Monte Cassino 15, pokój 8, 70-466 Szczecin
Tel. /fax: 91 424 32 00
Email: cos@wshtwp.pl
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 8:00 – 16:00

mgr Julita Adamowicz
Kierownik COS ds. studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich
Telefon 91 424 32 01
Email: jadamowicz@wshtwp.pl

inż. Dorota Palicka
Kierownik COS ds. studiów podyplomowych
Telefon: 91 424 32 02
Email: dpalicka@wshtwp.pl

Godziny otwarcia w miesiącach: październik – czerwiec:

  • Poniedziałek-czwartek 8.00-16.00
  • Piątek 8.00-18.00 (piątki zjazdowe)
  • Sobota 8.00 – 16.00 – zjazd studia I i II stopnia
  • 8.30-12.30 – zjazd studia podyplomowe

Niedziela:

  • 8.00-12.00 – zjazd studia I i II stopnia
  • nieczynne – zjazd studia podyplomowe