KONTAKT

Pracownia Badań Społeczno-Gospodarczych

Pracownia Badań Społeczno-Gospodarczych WSH TWP w Szczecinie

Kontakt:
ul. Monte Cassino 15, pok. 14
70- 466 Szczecin,
tel.: 91 424 32 38
e-mail: azwierello@wshtwp.pl