Konkurs “W domu (nie)bezpiecznie”

Konkurs “W domu (nie)bezpiecznie”

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!

Konkurs został skierowany do uczniów szkół średnich województwa zachodniopomorskiego. Organizatorem konkursu jest Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie. Konkurs realizowany jest w ramach projektu „Młodzi bezpieczni: NIE dla patologii, TAK dla bezpieczeństwa nieletnich z woj. zachodniopomorskiego”. Projekt „Młodzi bezpieczni: NIE dla patologii, TAK dla bezpieczeństwa nieletnich z woj. zachodniopomorskiego” został dofinansowany w 2018 roku z rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2018–2020” koordynowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu pracy (w postaci materiału filmowego lub zdjęć) poświęconej zjawiskom patologicznym, które dotykają osoby nieletnie i występują w przestrzeni domowej oraz pozadomowej, takich jak: alkohol i narkotyki; cyberzagrożenia; niebezpieczne zachowania seksualne; przemoc domowa; zachowania stanowiące naruszenie prawa. Praca może składać się ze scenek filmowych i/lub serii zdjęć.

Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 30 listopada 2018 roku.

Uczestnikiem konkursu jest szkoła, którą reprezentuje zespół (lub zespoły). Dla zwycięzców przewidziano 10 nagród w wysokości po 1 000 złotych każda.

Dziękujemy za przysłanie prac. Posiedzenie jury odbyło się 10 grudnia 2018 r.

 

Uroczyste ogłoszenie wyników wraz z rozdaniem nagród odbędzie się 20 grudnia 2018 roku podczas konferencji podsumowującej projekty “Razem Bezpieczniej”

program konferencji

 

Do pobrania:

Szczegóły

Karta zgłoszeniowa

Oświadczenie rodzica

Oświadczenie uczestnika

Regulamin konkursu