KONKURS
„INTERNET! SURFOWAĆ – NIE HEJTOWAĆ”

Konkurs „Internet! Surfować – nie hejtować”

Zapraszamy do udziału w konkursie:

Internet! Surfować – nie hejtować

Konkurs jest skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych województwa zachodniopomorskiego. Konkurs zaczyna się 27 lutego 2020 roku. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 15 maja 2020 roku. Organizatorem konkursu jest Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie. Patronat nad konkursem objęli: Kuratorium Oświaty w Szczecinie, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie, Pallada Ubezpieczenia i 4 IT Security.

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu spotu filmowego lub radiowego, który będzie ukazywał zagrożenia związane ze zjawiskiem hejtu, czyli obrażania, znieważania czy wyzywania innych osób w sieci. Będzie przedstawiał jak unikać przykrych sytuacji oraz jak reagować, kiedy nam się przydarzają i co możemy zrobić, żeby Internet był przyjaznym miejscem. Spot powinien trwać maksymalnie 180 sekund. Uczestnikiem konkursu jest szkoła, którą reprezentuje zespół (lub zespoły). Zwycięzcy otrzymają puchary ufundowane przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty oraz nagrody finansowe:

            1) za zajęcie pierwszego miejsca – 1 500 złotych;

            2) za zajęcie drugiego miejsca – 1 000 złotych;

            3) za zajęcie trzeciego miejsca – 500 złotych.

Do głównych celów Konkursu należą:

  • popularyzacja wśród młodzieży szkół średnich wiedzy na temat zagrożeń związanych
    z mową nienawiści w Internecie;-
  • pogłębianie świadomości i wrażliwości nastolatków na zagrożenia związane z mową nienawiści w Internecie;-
  • promowanie właściwych postaw wobec zagrożeń związanych z mową nienawiści
    w Internecie

Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać poprzez kontakt z Biurem Prorektora Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie,

tel. 91 424 32 38,
e-mail: konkurs@wshtwp.pl

Regulamin

Deklaracja chęci udziału

Karta zgłoszeniowa

Oświadczenie uczestnika

Oświadczenie rodzica