Wydział Zamiejscowy w Koninie

KONTAKT / REKRUTACJA
Wyższa Szkoła Humanistyczna
Towarzystwa Wiedzy Powszechnej
w Szczecinie
Wydział Zamiejscowy w Koninie
Zagórowska 3a
62 – 500 Konin
dziekanat / rekrutacja: Karolina Wolicka tel. 63 249-12-62, pok. nr 208
e-mail: rekrutacja-konin@wshtwp.pl; kwolicka@wshtwp.pl

Jeśli jesteś zaineresowana(y) naszymi studiami i chcesz o coś zapytać w Punkcie Rekrutacyjnym a nie masz możliwości skontaktować się z nami, pozostaw nam Swój kontakt a odezwiemy się do Ciebie.

STUDIA I STOPNIA

Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie we współpracy z Wyższą Szkołą Kadr Menedżerskich w Koninie uruchomiła wydział zamiejscowy w Koninie. Oferujemy studia I stopnia na kierunku Kryminologia, w ramach którego do wyboru są trzy specjalności Kryminologia penitencjarno-kuratorska, Detektywistyka z elementami kryminalistyki i Prewencja kryminalna.

Wszystkie zajęcia odbywać się będą w obiekcie Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich w Koninie.

O WSH TWP

Przyjazna atmosfera i kompetentni wykładowcy – to dewiza naszej uczelni. Mury naszej uczelni opuściło ponad 14 tysięcy studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz słuchaczy studiów podyplomowych. Realizujemy kierunki kształcenia z zakresu:

Wydział Nauk Społecznych:

 • PEDAGOGIKA (studia I i I stopnia)
 • PRACA SOCJALNA (studia II stopnia)
 • PSYCHOLOGIA (5 letnie jednolite studia magisterskie)
 • PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA (jednolite 5 letnie studia magisterskie)
 • Wydział Nauk Stosowanych:

 • KRYMINOLOGIA (studia I i II stopnia),
 • ZARZĄDZANIE (studia I stopnia),
 • BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY (studia inżynierskie I stopnia)
 • PRAWO (jednolite 5 letnie studia magisterskie)
 • OBRONNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE(studia I stopnia)
 • Dlaczego warto studiować u nas?

  Zapewniamy fachową kadrę naukową ze Szczecina, Warszawy i Poznania, która co roku jest oceniana przez naszych studentów. Mamy nowoczesne budynki z wygodnymi salami wykładowymi oraz pracowniami komputerowymi wyposażonymi w nowoczesny sprzęt multimedialny. W zdobywaniu wiedzy pomaga bogato wyposażona biblioteka i czytelnia, z której chętnie korzystają nie tylko studenci, ale także nasi absolwenci.
  Studenci WSH TWP w Szczecinie mają wiele możliwości skorzystania z pomocy materialnej przeznaczonej na ten cel z budżetu państwa. Co roku stypendia przyznawane są wielu osobom. Każdy student ma szansę stać się stypendystą i realnie obniżyć koszty swojej nauki.

  Jakie świadczenia oferujemy:

  • stypendium socjalne
  • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
  • stypendium rektora dla najlepszych studentów
  • stypendium ministra za osiągnięcia w nauce
  • zapomoga

  Każdy, kto do nas dołączy zawsze może liczyć na pomoc pracowników Centrum Obsługi Studenta oraz Biura Karier. To wszystko tworzy podstawy do zdobycia wiedzy potrzebnej w karierze zawodowej. Nasi absolwenci łatwiej znajdują pracę i zakładają własne firmy, a pracujący studenci szybciej awansują i są doceniani przez swych przełożonych.

  Wiedza to podstawa sukcesu – umiejętność nauczania to podstawa naszej działalności. Wyższą Szkołę Humanistyczną założyło i wspiera Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Szczecinie – instytucja edukacyjna z ponad 60 letnim doświadczeniem.

  Podstawy prawne naszej działalności

  Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie posiada uprawnienia nadane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. 4 czerwca 1997 r., została wpisana do rejestru uczelni niepaństwowych pod pozycją nr 114.