Koniec roku akademickiego-rozliczenie z biblioteką

Koniec roku akademickiego-rozliczenie z biblioteką

UWAGA!!!

Przypominamy wszystkim studentom o konieczności dopełnienia w bibliotece formalności związanych z zakończeniem roku akademickiego:

Studenci studiów I stopnia:

Rok pierwszy musi uzyskać wpis do indeksu z „Przysposobienia bibliotecznego” oraz pieczątkę rozliczony z biblioteką. Wpis możliwy po zebraniu indeksów przez starostów i umówieniu się z osobą prowadzącą zajęcia –
(mgr Marta Musiej);

Rok drugi musi uzyskać obligatoryjnie pieczątkę „rozliczony z biblioteką”;

Rok trzeci podpisuje obiegówki po rozliczeniu się z biblioteką.

Studenci studiów II stopnia:

Rok pierwszy musi uzyskać obligatoryjnie pieczątkę „rozliczony z biblioteką”;

Rok drugi podpisuje obiegówki po rozliczeniu się z biblioteką.

Studenci jednolitych studiów magisterskich:

Rok pierwszy musi uzyskać wpis do indeksu z „Przysposobienia bibliotecznego” oraz pieczątkę rozliczony z biblioteką. Wpis możliwy po zebraniu indeksów przez starostów i umówieniu się z osobą prowadzącą zajęcia –
(mgr Marta Musiej);
Rok drugi musi uzyskać obligatoryjnie pieczątkę „rozliczony z biblioteką”.

Przypominamy o tym, że wbita pieczątka do indeksu „rozliczony z biblioteką”, nie oznacza, że w okresie wakacji nie można wypożyczać książek. Serdecznie zapraszamy!