Konferencje naukowe zorganizowane przez WSH TWP

 1. Konferencja “Bezpieczny uczeń w bezpiecznej szkole” – w ramach tzw. Grantów Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty (Szczecin, 22.11.2016)
 2. Seminarium metodyczne „Matematyczne inspiracje” wykład dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej poprowadziła prof. dr hab. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska (Szczecin, 03.11.2016)
 3. Konferencja „Nie tylko Tydzień Kodowania – miejsce programowania w edukacji” zorganizowana przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie oraz Kuratorium Oświaty w Szczecinie w ramach Europejskiego Tygodnia Kodowania (Szczecin 19.10.2016)
 4. Konferencja “Jak budować poczucie własnej wartości ucznia na każdym etapie edukacyjnym” – w ramach tzw. Grantów Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty (Szczecin, 28.09.2016)
 5. Konferencja Naukowa pn. „Osoba starsza w obliczu przestępczości”. Konferencja zorganizowana została przez Zakład Kryminologii Wydziału Nauk Stosowanych WSH TWP w Szczecinie (Szczecin, 10.05.2016)
 6. Wykład specjalny „Sposób na nadzieję (…) – procedury postępowania z grypsującymi. Współpraca z instytucjami pozawięziennymi”, adresatami byli studenci kryminologii i pedagogiki opiekuńczo-resocjalizacyjnej (Szczecin, 02.04.2016)
 7. Konferencja ,,Procedury postępowania i współpraca z instytucjami w sytuacji zagrożenia dzieci i młodzieży demoralizacją”, adresowana dla nauczycieli, dyrektorów szkół i pedagogów wszystkich typów szkół i przedszkoli z powiatów: polickiego, gryfińskiego, kamieńskiego, goleniowskiego, stargardzkiego, pyrzyckiego, myśliborskiego, gryfickiego, łobeskiego, choszczeńskiego, m. Szczecin, m. Świnoujście (Szczecin, 21.10.2015)
 8. Konferencja „Neurodydaktyka – jak przyjaźnie i skutecznie wykorzystać potencjał uczniów?”, zorganizowana przez Szczeciński Oddział TWP na zamówienie Kuratorium Oświaty w Szczecinie (Szczecin, 23.09.2015)
 9. „Wiosna Humanistów” – cykl warsztatów z wielu różnorodnych obszarów, takich jak m.in.: administracja publiczna, prawo, kryminologia, kulturoznawstwo, psychologia, lingwistyka stosowana (Szczecin, 28.05-11.06.2015)
 10. I Wojewódzka Konferencja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy pod nazwą Profesjonalizm w bezpieczeństwie pracy zorganizowana przez Katedrę Pedagogiki Pracy i Zakład Studiów Edukacyjnych Instytutu Pedagogiki Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie oraz Państwową Inspekcją Pracy i Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służb BHP -Oddział Szczecin (Szczecin, 13.02.2014 r.) [galeria]
 11. Konferencja zorganizowana przez Wyższą Szkołę Humanistyczną TWP w Szczecinie pod nazwą Nauczyciel wczesnej edukacji w teorii i praktyce edukacyjnej podsumowująca realizację projektu “Twórczy nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej – nowy standard studiów zawodowych” (Szczecin, 10.12.2013 r.) [galeria]
 12. Konferencja zorganizowana przez Wyższą Szkołę Humanistyczną TWP w Szczecinie wraz z Komendą Wojewódzką Policji pn. Ucieczki z placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz domów rodzinnych-przyczyny zagrożenia i konsekwencje, Szczecin 23.05.2013 r. [galeria]
 13. Seminarium naukowe zorganizowane przez Katedrę Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie nt. Media lokalne w powiatach nadmorskich Pomorza Zachodniego, Szczecin 23.05.2013 r.
 14. III Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa Od projektu do profesjonalizmu w zawodzie pedagoga, Szczecin, 21-22.05.2013 r. [galeria]
 15. Seminarium zorganizowane przez Instytut Socjologii Wyższej Szkoły Huamnistycznej TWP w Szczecinie Uwarunkowania społeczne życia w mieście pogranicza, Szczecin 16.05.2013 r. [galeria]
 16. Konferencja zorganizowana przez Wyższą Szkołę Humanistyczną TWP w Szczecinie oraz Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Szczecinie Efektywność wspólnych oddziaływań penitencjarnych zakładów karnych i aresztów śledczych, sądu penitencjarnego, kapelanów więziennych, organizacji pozarządowych i studentów WSH TWP w readaptacji skazanych na przykładzie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Szczecinie”, Szczecin 12.04.2013 r. [galeria]
 17. Seminarium zorganizowane przez Instytut Socjologii Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie Drogi Socjologii szczecińskiej. Ciągłość i zmiana, Szczecin 27.02.2013 r. [galeria]
 18. Seminarium prof. Frithjofa Bergmanna, pod tytułem: W kierunku gospodarki rozwijającej człowieka. Seminarium zorganizowało Stowarzyszenie Nowa Aktywność – Nowa Kultura (NANK) 09.11.2012 roku na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, we współpracy z Uniwersytetem Szczecińskim oraz Wyższą Szkołą Humanistyczną Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie.
 19. II Międzynarodowe Seminarium Naukowe na temat: Kształcenie akademickie wobec przemian cywilizacyjnych, 22-23 X 2012 roku w Wyższej Szkole Humanistycznej TWP w Szczecinie. [galeria]
 20. II Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa Od projektu do profesjonalizmu w zawodzie pedagoga Szczecin, 21-22.05.2012 r. [galeria]
 21. Seminarium Naukowe na temat: Nowa Praca-Nowa Kultura (Neue Arbeit-Neue Kultur) w Wyższej Szkole Humanistycznej TWP w Szczecinie, 2-3 kwietnia 2012 r. [galeria]
 22. Seminarium naukowe nt. “Efekty kształcenia akademickiego” , Szczecin 17-18.10.2011 t. [galeria]
 23. Międzynarodowa Konferencja nt.”Całożyciowe doradztwo kariery”, Szczecin 7.10.2011 r. [galeria]
 24. I Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa „Od projektu do profesjonalizmu w zawodzie pedagoga” Szczecin, 23-24.05.2011 r. [galeria]
 25. Druga Ogólnopolska Konferencja Naukowa w cyklu studiów gender study nt. „Oblicza męskości i kobiecości”, Poznań 18-19.05.2011 r. współorganizowana z Wyższą Szkołą Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu. [galeria]
 26. Międzynarodowa Konferencja z cyklu Pedagogika pracy nt. “Człowiek – obywatel – pracownik na rynku pracy”, Świnoujście 11-12.04.2011 r. [galeria]
 27. Konferencja w ramach projektu „Wiedza, staż i praktyka kluczem do kariery!”- „Kompetencje w życiu prywatnym i zawodowym w obliczu zmian na rynku pracy”, Szczecin 28.09.2010 r. [galeria]
 28. Konferencja „Infogryf 2010. Rola informatyki w rozwoju regionu”, Szczecin 20.05.2010 r. (WSH TWP współorganizatorem).
 29. Seminarium Pracy Socjalnej nt. „Pracownik socjalny – zawód niosący pomoc w kryzysie”, Szczecin, 21.04.2010 r. [galeria]
 30. Międzynarodowa konferencja naukowa „Turystyka nostalgiczna – ślady historii, ludzie, miejsca, zdarzenia”, Szczecin, 8.04.2010 r. [galeria]
 31. “Przebudzenia Humanistyczne” Kolokwium I : Symboliczne wyzwania dla pedagogiki: Autorytet, Integralność, Wykluczenie, Tożsamość, Międzyzdroje 27-29 listopada 2009 r. (Ogólnopolska Konferencja Jubileuszowa prof. zw. dr. hab. Lecha Witkowskiego, (WSH TWP współorganizatorem)
 32. Konferencja przedkongresowa Kongresu Kobiet Polskich, Szczecin, 08.06.2009 r. Gość spotkania – Henryka Bochniarz- b. Minister Przemysłu i Handlu, Prezydent Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, inicjatorka i współorganizatorka Kongresu Kobiet. [galeria]
 33. Międzynarodowa konferencja naukowa nt.”Turystyka nostalgiczna – nowe ojczyzny” (Szczecin, 14.02.2009 r.) [galeria]
 34. Zachodniopomorskie Forum Mediów Masowych, Koszalin 18.12.2008 r. współorganizowane z Politechniką Koszalińską, pod patronatem Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego
 35. Ogólnopolska konferencja naukowa „Męskość i kobiecość czy walka płci”, Szczecin (termin 14-15.10.2008 r.) współorganizowana z Wyższą Szkołą Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu [galeria]
 36. Konferencja naukowa „Turystyka nostalgiczna – magiczne miejsca, tradycje, smaki, ”, Szczecin (termin: 16.02.2008r.) [galeria]
 37. Konferencja naukowa „Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych” (termin: 28.11.2007r.) WSH TWP współorganizatorem [galeria]
 38. Międzynarodowa konferencja naukowa „Konsumpcjonizm w przekazach komunikacji społecznej” z cyklu II Spotkania Szczecińskie (termin: 22-23.11.2007r.) współorganizowana z Instytutem Współpracy Międzynarodowej Niemieckiego Związku Uniwersytetów Powszechnych w Warszawie [galeria]
 39. Konferencja naukowa „Edukacja dla rynku pracy. Nowe perspektywy finansowe dla szkół województwa zachodniopomorskiego”, Szczecin (termin: 25.09.2007r.) współorganizowana wraz z Zachodniopomorską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy w Szczecinie.
 40. Konferencja naukowa „Człowiek i społeczeństwo wobec zmiany społecznej”, Szczecin (termin: 20-21.09.2007r.)
 41. Konferencja naukowa „Turystyka nostalgiczna – powroty”, Szczecin (termin: 17.03.2007r.)Konferencja naukowa „Perspektywy i problemy rynku pracy w sferze edukacji”, Szczecin (16.06.2007r.) we współpracy ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Szczecinie
 42. Międzynarodowa konferencja naukowa „Promocja aktywności obywatelskiej w Europie środkowo-wschodniej. Czy instytucje demokratyczne potrzebują Public Relations?”– I Spotkania Szczecińskie, (termin: Szczecin 22-24.11.2006r.) [galeria]
 43. Seminarium naukowo-dydaktyczne nt. „Technologia informacyjna w zmieniającej się edukacji”, Szczecin (termin: 20-21.11.2006r.)
 44. IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Temat: Edukacja w społeczeństwie “ryzyka”. Termin: 25-27.X.2006 Zakopane (WSH TWP współorganizatorem)
 45. Międzynarodowa konferencja naukowa “Sens życia, sens śmierci- graniczne doświadczenia człowieka”, Międzyzdroje, (termin: 26-27.09.2006r.) [galeria]
 46. Konferencja naukowa “Turystyka nostalgiczna- morze”, Szczecin (termin: 01.04.2006r.) [galeria]
 47. III Międzynarodowa Konferencja Naukowa Temat: Edukacja XXI wieku: Kształcenie zawodowe w teorii i praktyce edukacyjnej. Termin: 19-21.X.2005 Piła (WSH TWP współorganizatorem)
 48. Konferencja “Kultura współczesna wobec problemu zła”, Międzyzdroje 2005, (termin 27-28 września 2005 r.) [galeria]
 49. “Turystyka nostalgiczna” dnia 23.04.2005r. Szczecin [galeria]
 50. III Międzynarodowa Konferencja Naukowa Temat: Edukacja XXI wieku: Kształcenie zawodowe w teorii i praktyce edukacyjnej. Termin: 19-21.X.2005 Piła (WSH TWP współorganizatorem)
 51. Międzynarodowa konferencja naukowa “Wyzwania współczesnej humanistyki”, Międzyzdroje 2004r. ( termin: 27-28.09.2004r.) [galeria]
 52. V Konferencja naukowa z cyklu “Żyć bezpiecznie- bezpiecznie wypoczywać” Szczecin 2004 r. (termin: 17.04.2004r.) [galeria]
 53. IV Międzynarodowa konferencja naukowa “Edukacja humanistyczna – wyzwanie i rzeczywistość” Międzyzdroje 2003r. (termin: 25.09 – 26.09.2003r.) [galeria]
 54. III Konferencja naukowa “Żyć bezpiecznie- bezpiecznie wypoczywć” Szczecin 2003r. (termin: 29.03.2003r.) [galeria]
 55. I Ogólnopolskie Seminarium Naukowe pod nazwą “Pedagogika informacyjna”, Szczecin (termin: 21 – 22.11.2002 r.)
 56. III Międzynarodowa konferencja naukowa “Edukacja humanistyczna – wyzwanie i rzeczywistość” Międzyzdroje 2002r. (termin: 30.09 – 01.10.2002r.) [galeria]
 57. III Konferencja naukowa “Żyć bezpiecznie – bezpiecznie wypoczywć” Szczecin 2002r. (termin: 20.04.2002r.) [galeria]
 58. Konferencja “Model niepaństwowych Wyższych szkół zawodowych. Kształcenie dla Europy”, (termin: 10.04.2002r.)
 59. II Międzynarodowa konferencja naukowa “Edukacja humanistyczna – wyzwanie i rzeczywistość” Międzyzdroje 2001r. (termin: 28-29.09.2001r.)
 60. II Konferencja naukowa “Żyć bezpiecznie- bezpiecznie wypoczywć” Szczecin 2001 r. (termin: 26.05.2001r.)
 61. I Międzynarodowa konferencja naukowa “Edukacja humanistyczna – wyzwanie i rzeczywistość” Międzyzdroje 2000r. (termin: 14-15.09.2000r.)
 62. I Konferencja naukowa “Żyć bezpiecznie- bezpiecznie wypoczywć” Szczecin 2000r. (termin: 8.04.2000 r.)
 63. “Kompetencje zawodowe nauczycieli ludzi dorosłych” Szczecin 1999r.