Konferencja

Konferencja

20 marca odbyła się konferencja pt.„Kształcenie uczniów przybywających z zagranicy w polskim systemie oświaty– możliwości, wsparcie i integracja”.  Konferencję uczelnia współorganizowała wraz z  Zachodniopomorskim Kuratorem Oświaty. Dziękujemy uczestnikom oraz prelegentom za przybycie.

Tematy poruszane podczas konferencji:

Dane statystyczne dotyczące ilości dzieci ukraińskich w szkołach na terenie woj. zachodniopomorskiego
Prawo oświatowe
Sytuacja rodzin ukraińskich
Działania integracyjne w środowisku wielokulturowym
Praca w środowisku wielokulturowym (edukacja, integracja, podtrzymywanie tożsamości narodowej)
Wsparcie dyrektorów poprzez przedstawienie metod i narzędzi pracy z dziećmi przybywającymi z zagranicy
Edukacja dla dialogu międzykulturowego w województwie zachodniopomorskim
Praca w wielonarodowej/wielokulturowej klasie szkolnej – praktyczne wskazówki
Rozwiązywanie konfliktów w środowisku wielokulturowym
Różnice kulturowe i religijne – jak je przedstawiać, prezentować i szanować

Prezentacja szkoły w Białym Borze. Działania integracyjne w szkole i środowisku lokalnym. Współpraca z samorządem