Konferencja „Wspieranie kompetencji uczniów – w drodze do przedsiębiorczości”

Konferencja „Wspieranie kompetencji uczniów – w drodze do przedsiębiorczości”

13 grudnia odbyła się konferencja dla nauczycieli pt. „Wspieranie kompetencji uczniów – w drodze do przedsiębiorczości”. Organizatorami konferencji byli Oddział Okręgowy NBP w Szczecinie oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WSH TWP w Szczecinie. Konferencja miała ona na celu zwrócenie uwagi na następujące zagadnienia:

– kiedy dziecko staje się przedsiębiorcze?
– jakie najważniejsze umiejętności zdobywane są przez uczniów podczas kształcenia ogólnego,
– czy przedsiębiorczość to cecha wrodzona?
– jak rozwijać u uczniów kreatywność, autonomię, umiejętność analitycznego myślenia, pracy ukierunkowanej na cel w multi-kulturowym środowisku, często pod presją czasu?
– rozwój autonomii a postawy przedsiębiorcze,

Uczestnicy wydarzenia mogli wzbogacić swój warsztat pracy o nowości, ciekawe inspiracje, wartościowe platformy edukacyjne. Dowiedzieli się, gdzie szukać inspiracji, badań i raportów na temat kompetencji potrzebnych na rynku pracy, a także jakościowo dobrych szkoleń z zakresu ekonomii. 

Została również  przedstawiona oferta  NBP dla szkół. A z uwagi na fakt, iż  szkoły w porozumieniu z jednostkami samorządu  terytorialnego mogą się ubiegać w NBP o dofinansowanie własnych inicjatyw popularyzujących wiedzę ekonomiczna zostały  również  przedstawione aktualne zasady ubiegania się  o środki  NBP.

Prelegenci:

Renata Majewska pedagog, coach z wieloletnim doświadczeniem pracy z uczniami szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadpodstawowych. Od 12 lat pracuje jako doradca zawodowy, trener Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości, trener oraz ekspert w województwie zachodniopomorskim programów Zostań Przedsiębiorczym, Wychowanie przez Działanie, Być Przedsiębiorczym, realizator konkursu IDEA. Współtwórca Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Mediatorów propagator idei rozwiązywania konfliktów bez przemocy i wielu innych inicjatyw i działań. Temat wystąpienia to: Kreowanie postaw przedsiębiorczych, jak uczyć by kształtować?

Oktawia Gorzeńska absolwentka Leadership Academy for Poland. Członkini globalnych sieci innowatorów edukacyjnych. Na co dzień dyrektorka ZSO 8 w Gdyni (Pomorskiej Szkoły Ćwiczeń i Microsoft Showcase School w jednym), mówczyni motywacyjna (w tym TEDx), prelegentka na krajowych i międzynarodowych konferencjach poświęconych edukacji, przywództwu, innowacjom i przedsiębiorczości, trenerka i wiceprezes Stowarzyszenia Kierunek Nowa Edukacja. Współinicjatorka ogólnopolskiego ruchu #wiosnaedukacji. Współautorka książki “Królowe strategii” (i wielu innych osiągnięć i działań). Temat wystąpienia: Edukacja na kliknięcie – nauczyciel przedsiębiorczości w sieci

 Katarzyna Zwarzany – przedstawicielka Oddziału Okręgowego NBP w Szczecinie, którego istotnym elementem  misji jest podejmowanie działań służących upowszechnianiu wiedzy o zasadach  funkcjonowania rynku finansowego, pobudzaniu postaw przedsiębiorczych, podnoszeniu poziomu znajomości zagadnień ekonomicznych oraz promowaniu nowoczesnych postaw wpływających na kształtowanie kapitału społecznego. NBP inicjuje własne działania oraz wspiera zewnętrzne projekty zarówno w skali ogólnopolskiej, jak i lokalnej. Ich wspólnym mianownikiem jest edukacja ekonomiczna. Temat wystąpienia: Pozyskiwanie środków na inicjatywy edukacyjne w szkole – działalność edukacyjna NBP