Konferencja pt. Świat otwarty. Uczeń/Student/Absolwent – szanse edukacyjne i zawodowe osób niepełnosprawnych 13 kwietnia 2015 r.

Konferencja pt. Świat otwarty. Uczeń/Student/Absolwent – szanse edukacyjne i zawodowe osób niepełnosprawnych 13 kwietnia 2015 r.

Instytut Pedagogiki Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gryfinie pod Mecenatem Miasta Szczecin oraz patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty zorganizowała ogólnopolską konferencję naukową pn.

Świat otwarty.
Uczeń/Student/Absolwent – szanse edukacyjne i zawodowe osób niepełnosprawnych

w dniu 13 kwietnia 2015 r.

Patronaty