Konferencja “PRACA-INTEGRACJA”

Konferencja “PRACA-INTEGRACJA”

16 listopada 2017 r. odbyła się konferencja “PRACA-INTEGRACJA zorganizowana przez Wyższą Szkołę Humanistyczną TWP w Szczecinie, Oddział Zachodniopomorski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Fundację Inicjatyw Społeczno –Gospodarczych KOMES. 

Konferencja promowała nowy pilotażowy program Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PRACA-INTEGRACJA mającego na celu osiągnięcie przez przedsiębiorców 6 % wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Prelegenci poruszali tematykę aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w różnych jej aspektach: społecznych, psychologicznych i finansowych. Wystąpili również wykładowcy akademiccy z Norwegii i Niemiec, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami związanymi z rehabilitacją zawodową osób niepełnosprawnych w ich krajach.

Osobna sesja konferencji poświęcona została tematyce istniejących przeszkód  w dostępie do zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz problemom organizacji pozarządowych działających na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Konferencję zakończyły warsztaty wymiany dobrych praktyk w zakresie prowadzenia rehabilitacji zawodowej, w której udział wzięły organizacje pozarządowe i pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne.

Patroni medialni:

TVP3 Szczecin oraz Kurier Szczeciński