Konferencja- Potrzeby społeczności lokalnej a rynek usług społecznych

Konferencja- Potrzeby społeczności lokalnej a rynek usług społecznych

Zachodniopomorski Oddział Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie oraz  Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie mają zaszczyt zaprosić na konferencję naukową POTRZEBY SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ A RYNEK USŁUG SPOŁECZNYCH. 

Konferencja skierowana jest do:
samorządowców, przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organizacji pozarządowych, pracowników naukowych, animatorów kultury, przedsiębiorców i innych osób związanych zawodowo lub naukowo z tematyką konferencji.

Konferencja  odbędzie się w dniu 5 grudnia 2019 roku
Miejsce konferencji: BEL MARE Resort, ul. Nowomyśliwska 2 w Międzyzdrojach

Uczestnicy mają możliwość publikacji w czasopiśmie naukowym Edukacja Humanistyczna

Zapisy przyjmujemy do 1 grudnia przez formularz Google: zapisz się

Kontakt:

e-mail:   ptps.konferencja@wshtwp.pl

Konferencja jest bezpłatna

Komitet naukowy konferencji:

 1. dr hab. Mirosław Grewiński – Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, Rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka w Warszawie
 2. dr Waldemar Urbanik – Prezes Zachodniopomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, Rektor Wyższej Szkoły Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie
 3. dr hab. prof. UKW Renata Tomaszewska-Lipiec – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 4. dr hab. prof. UE Anetta Zielińska – Uniwersytet Ekonomiczny w Jeleniej Górze
 5. dr hab. Anna Pluta – Uniwersytet Szczeciński
 6. dr Cezary Hendryk – Prorektor Wyższej Szkoły Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie, Zachodniopomorski Oddział Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej
 7. dr Barbara Masna – Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie, Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczecinie, Zachodniopomorski Oddział Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej
 8. dr Lidia Kłos – Uniwersytet Szczeciński, Zachodniopomorski Oddział Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej
 9. dr Aleksandra Rudawska – Uniwersytet Szczeciński
 10. dr Beata Skubiak – Uniwersytet Szczeciński, Zachodniopomorski Oddział Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej

Komitet organizacyjny konferencji:

 1. dr Grażyna Leśniewska – przewodnicząca
 2. dr Marcin Kolwitz
 3. mgr Sylwia Juźwiak
 4. mgr Mirosława Zielony
 5. mgr Shivan Fate
 6. mgr Iwona Klimowicz
 7. mgr Dorota Rybarska – Jarosz

Sekretariat konferencji

 1. mgr Agnieszka Żwierełło
 2. mgr inż. Dorota Palicka
 3. Malwina Mańkowska

do pobrania:

Cel konferencji

Harmonogram konferencji