Konferencja- Potrzeby społeczności lokalnej a rynek usług społecznych

Konferencja- Potrzeby społeczności lokalnej a rynek usług społecznych

Konferencja POTRZEBY SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ A RYNEK USŁUG SPOŁECZNYCH odbyła się 5 grudnia 2019 r. Organizatorami byli: Zachodniopomorski Oddział Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie oraz  Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie.

Konferencja skierowana była do:
samorządowców, przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organizacji pozarządowych, pracowników naukowych, animatorów kultury, przedsiębiorców i innych osób związanych zawodowo lub naukowo z tematyką konferencji.

Uczestnicy mieli możliwość publikacji w czasopiśmie naukowym Edukacja Humanistyczna.

Konferencja miała na celu wskazać możliwości świadczenia usług społecznych stanowiących odpowiedź na oczekiwania mieszkańców. Podjęto debatę oraz wymianę doświadczeń w zakresie potrzeby zmiany profilu świadczonych usług na poziomie lokalnym. Przybliżyła uczestnikom ustawowe rozwiązania dla zorganizowania CUS – ów.

W gronie prelegentów znaleźli się zarówno przedstawiciele środowisk naukowych, jak i również praktycy, na co dzień pracujący w instytucjach realizujących zadania polityki społecznej. Konferencja stworzyła niepowtarzalną okazję do wymiany poglądów oraz wypracowania wspólnych wniosków.

 

Komitet naukowy konferencji:

  1. dr hab. Mirosław Grewiński – Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, Rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka w Warszawie
  2. dr Waldemar Urbanik – Prezes Zachodniopomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, Rektor Wyższej Szkoły Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie
  3. dr hab. prof. UKW Renata Tomaszewska-Lipiec – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  4. dr hab. prof. UE Anetta Zielińska – Uniwersytet Ekonomiczny w Jeleniej Górze
  5. dr hab. Anna Pluta – Uniwersytet Szczeciński
  6. dr Cezary Hendryk – Prorektor Wyższej Szkoły Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie, Zachodniopomorski Oddział Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej
  7. dr Barbara Masna – Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie, Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczecinie, Zachodniopomorski Oddział Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej
  8. dr Lidia Kłos – Uniwersytet Szczeciński, Zachodniopomorski Oddział Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej
  9. dr Aleksandra Rudawska – Uniwersytet Szczeciński
  10. dr Beata Skubiak – Uniwersytet Szczeciński, Zachodniopomorski Oddział Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej