eKonferencja – Mapy umysłowe w dydaktyce akademickiej i kształceniu dorosłych

7 czerwca 2017 roku odbyła się pierwsza na naszej uczelni e-konferencja, której pomysłodawczynią była dr Dorota Ciechanowska. Konferencja –Mapy umysłowe w kształceniu akademickim i edukacji dorosłych- spotkała się z dużym zainteresowaniem jednak na czynny udział zdecydowało się mniej osób. Dla wszystkich nas było to pierwsze doświadczenie, ciekawe i udane. Bez wyjeżdżania z domu, bez podróży, kosztów noclegów uczestnicy mieli możliwość zobaczenia się, usłyszenia i podyskutowania. Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział i dzielenie się swoimi cennymi doświadczeniami.

Komitet naukowy

  • prof. dr hab. Franciszek Bereźnicki, Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie
  • prof. dr hab. Wojciech Kojs, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
  • dr hab. Stanisław Czachorowski, prof. Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie
  • dr hab. Małgorzata Makiewicz, prof. Uniwersytet Szczeciński
  • dr hab. Anna Sajdak, Uniwersytet Jagielloński
  • dr hab. Ewa Skibińska, Uniwersytet Warszawski

Nauczanie podające dawno straciło swój monopol i uzasadnienie w edukacji. Poszukiwanie efektywnych sposobów nauczania zrodziło wiele sposobów pracy dydaktycznej, które aktywizują uczących się, zmuszają do samodzielnego myślenia dając podwaliny uczenia się głębokiego i refleksyjnego.

Mapy umysłowe (mind maps) Tonego Buzana, mapy konceptów (concept maps) Josefa Novaka, mapy idei (idea maps) Jemy Nast i wiele innych przestrzennych reprezentacji poznawczych stanowią grupę sposobów wizualizacji subiektywnego rozumienia danego zagadnienia, ilustrują wiedzę osobistą osoby w momencie jej tworzenia. W szerokim rozumieniu nielinearne sposoby notowania bądź zapisu struktury zagadnienia nazywane są mapami umysłowymi. Pod umowną nazwą mapy umysłowe rozumiemy wszystkie sposoby (odręczne, cyfrowe, proste, złożone itp.) pomagające w wizualizacji struktury zagadnienia.

Komitet organizacyjny:

dr Barbara Popiel
dr Jolanta Wróbel
mgr Marcin Zieliński

 

w imieniu organizatorów
dr Dorota Ciechanowska
kierownik Zakładu Dydaktyki i Wczesnej Edukacji
WSH TWP w Szczecinie