Konferencja Bezpieczny uczeń w bezpiecznej szkole

Konferencja Bezpieczny uczeń w bezpiecznej szkole

która odbyła się 22.11.2016 r. uświadomiła uczestnikom mnogość zagrożeń będących następstwem dynamicznego rozwoju Internetu i jego powszechnego dostępu. Dziękujemy Wszystkim za chęć przybycia na konferencję. Prelegentom zaś, za niebywale ciekawie przedstawioną tematykę spotkania.

 

Tematy konferencji:

  1. Cyberprzestrzeń – mgr Marcin Kaczmarek
  2. Cyberprzemoc – mgr Marcin Kaczmarek
  3. Szkolna sieć komputerowa, bezpieczne administrowanie i ochrona danych osobowych – mgr Filip Bielicki
  4. Bezpieczeństwo i higiena pracy w szkole – dr Anna Oleszak