KOMUNIKACJA SPOŁECZNA I PRZYWÓDZTWO WOJSKOWE

Studia podyplomowe pozostałe kierunki

Typ studiów: doskonalące
Liczba semestrów: 2

Sylwetka absolwenta:
Celem kształcenia jest przygotowanie żołnierzy zawodowych zajmujących lub przygotowujących się do objęcia stanowisk dowódczych lub kierowniczych, którzy bezpośrednio lub pośrednio zarządzają zespołem, do pełnienia obowiązków służbowych. Uczestnicy pogłębią wiedzę o przywództwie wojskowym i umiejętnościach związanych z komunikacją interpersonalną, medialną i pracą zespołową.

Kryteria rekrutacyjne:

 • Studia przeznaczone są dla żołnierzy z wykształceniem wyższym.

Program:

 • Moduł 1. Przywództwo wojskowe
 • Moduł 2. Komunikacja społeczna
 • Moduł 3. Negocjacje i mediacje
 • Moduł 4. Komunikacja medialna i narzędzia PR
 • Moduł 5. Warsztat pracy zespołowej

Czas trwania studiów:

 • Studia trwają 2 semestry.

Opłaty:

 • Wpisowe 100 zł
 • Czesne za jeden semestr wynosi 2000 zł
 • Opłata za świadectwo 30 zł
 • Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach.

MASZ PYTANIA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Adres: ul. Monte Cassino 15, 70-466 Szczecin
Tel: 91 424 32 00
Fax: 91 424 32 03
E-mail: cos@wshtwp.pl