Komunikacja społeczna i przywództwo wojskowe

Studia podyplomowe – pozostałe kierunki

Typ studiów: doskonalące
Liczba semestrów: 2

Sylwetka absolwenta:
Celem kształcenia jest przygotowanie żołnierzy zawodowych zajmujących lub przygotowujących się do objęcia stanowisk dowódczych lub kierowniczych, którzy bezpośrednio lub pośrednio zarządzają zespołem, do pełnienia obowiązków służbowych. Uczestnicy pogłębią wiedzę o przywództwie wojskowym i umiejętnościach związanych z komunikacją interpersonalną, medialną i pracą zespołową.

Kryteria rekrutacyjne:
Studia przeznaczone są dla żołnierzy z wykształceniem wyższym.

Program:
Moduł 1. Przywództwo wojskowe
Moduł 2. Komunikacja społeczna
Moduł 3. Negocjacje i mediacje
Moduł 4. Komunikacja medialna i narzędzia PR
Moduł 5. Warsztat pracy zespołowej

Czas trwania studiów:
Studia trwają 2 semestry.

Opłaty:

  • Wpisowe 100 zł
  • Czesne za jeden semestr wynosi 2000 zł
  • Opłata za świadectwo 30 zł
  • Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach.