Koło Naukowe Pedagogów

Podstawowymi celami funkcjonowania Studenckiego Koła Naukowego Pedagogów, które rozpoczęło działalność w listopadzie 2009 r., jest stwarzanie jego członkom warunków do pogłębiania wiedzy pedagogicznej, podnoszenia kompetencji zawodowych, rozbudzanie zainteresowań pracą naukową i badawczą, przygotowanie studentów do działalności naukowej oraz współpraca z lokalnymi organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz kształcenia, opieki, wychowania.
Studenckie Koło Naukowe Pedagogów realizuje założone cele poprzez:
I. Realizację projektów badawczych
II. Publikacje
III. Wystąpienia na konferencjach
IV. Aktywność organizacyjną konferencji, warsztatów, szkoleń, paneli dyskusyjnych
V. Uczestnictwo w seminariach, konferencjach naukowych, szkoleniach
i wydarzeniach naukowo-kulturalnych

Opiekun Koła:
dr Alina Tomaszewska