Studenckie Koło Naukowe Edukacja dla Bezpieczeństwa

Kim jesteśmy?
Studenckie Koło Naukowe Edukacja dla Bezpieczeństwa działające przy Zakładzie Pedagogiki Pracy zrzesza studentów mających chęć wyjść poza ciasne ramy programów studiów, pogłębić wiedzę oraz doskonalić swoje umiejętności.

Co robimy?
Naszym celem jest poszerzanie i dzielenie się zainteresowaniami i pasjami studentów. Organizujemy i bierzemy aktywny udział w wyjazdach, debatach i spotkaniach tematycznych z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Prowadzimy badania naukowe. Organizujemy warsztaty praktyczne oraz pokazy filmowe. Dążymy do integracji środowiska studenckiego. Otwieramy horyzonty i nowe perspektywy.
Koło zrzesza studentów studiów licencjackich, magisterskich i podyplomowych.
Jeśli zainteresowało Cię czym się zajmujemy – przyłącz się do nas.

Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Edukacja dla Bezpieczeństwa
Dr Anna Oleszak,
aoleszak@twp.szczecin.pl