KOŁO NAUKOWE DYDAKTYKÓW

Koła naukowe

Opiekun Koła: dr Dorota Ciechanowska

Studenckie Koło Dydaktyków, którym opiekuje się dr Dorota Ciechanowska zajmuje się aktywnymi metodami dydaktycznymi, które pozostając nieco poza głównym nurtem klasycznej dydaktyki należą do nowatorskich podejść usprawniających uczenie się. W ostatnim czasie zajmowaliśmy się graficznymi sposobami wspierania rozwoju wiedzy uczącego się, jakimi są mapy umysłowe, mapy konceptów oraz struktury wiedzy osobistej.
Pragnąc spopularyzować refleksję nad specyfiką studiowania studentów, na która składa się studenckie uczenie się, a także ich pasje, wchodzenie w dorosłe życia ale i role w rodzinie i miejscu pracy w wypadku studentów zaocznych- Studenckie Koło Dydaktyków zorganizowało w 2015 roku Ogólnopolski konkurs plastyczny pod tytułem – Światy studenta- światy studiowania. Na konkurs wpłynęły 32 prace z wielu ośrodków akademickich z całej Polski. Konkurs zakończyła wystawa prac uczestników, która miała miejsce w bibliotece WSH w szczecinie, wręczenie nagród nagrodzonym autorom.

Studenckie Koło Dydaktyków już trzy lata- od 2014 organizuje charytatywny kiermasz świąteczny. Studenci samodzielnie przygotowywali ozdoby świąteczne, które sprzedawali podczas kiermaszu, a pozyskane pieniądze zostały przeznaczone na organizację wigilii dla bezdomnych.