Klub Absolwenta

Grupa inicjatywna
mgr Grażyna Ewa Kędzierska – absolwentka z 1998 r.
mgr Mariola Ewa Kozikowska – absolwentka z 1998 r.
mgr Iwona Krajczyńska-Kusek – absolwentka z 1998 r.
mgr Anna Maria Król – absolwentka z 1998 r.
mgr Urszula Maria Kwietniewska – absolwentka z 2000 r.
mgr Ewa Maria Szczepaniak – absolwentka z 2000 r.

Prezes :mgr Anna Maria Król
Obecnie Klub Absolwenta zrzesza 984 członków.
Jesteśmy w stałym kontakcie za pośrednictwem poczty e-mail z 1015 absolwentami.
Jeśli chcesz dołączyc do bazy e-mailowej absolwentów przyślij nam zgłoszenie podając: imię i nazwisko oraz adres e-mail.
Czekamy: afilinska@wshtwp.pl

Cele i formy działalności Klubu Absolwenta
1. Utrzymywanie przez WSH TWP w Szczecinie stałych kontaktów z absolwentami,
2.Tworzenie możliwość odnawiania i nawiązywania kontaktów z absolwentami różnych kierunków i roczników,
3.Pobudzanie i kształtowanie aktywności zawodowej i pozazawodowej absolwentów WSH TWP w Szczecinie,
4. Upowszechnianie oferty edukacyjnej WSH TWP w Szczecinie oraz OR TWP w Szczecinie w zakresie dokształcania
i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
5. Wspieranie inicjatyw absolwentów WSH TWP w Szczecinie,
6. Gromadzenie informacji o losach zawodowych absolwentów WSH TWP w Szczecinie, we współpracy z Biurem Prorektora i innymi jednostkami WSH TWP w Szczecinie,
7. Budowa internetowej platformy komunikacyjnej e-Absolwent dla absolwentów WSH TWP w Szczecinie,
8. Promowanie i aktywizowanie absolwentów WSH TWP na rynku pracy,
9. Organizowanie kursów, szkoleń, warsztatów, spotkań z pracodawcami,
10. Organizacja okresowych zjazdów absolwentów.