JAWS

JAWS

Dla potrzeb naszych studentów i dzięki współpracy z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych, biblioteka wzbogaciła się o program JAWS (program udźwiękawiający i ubrajlawiający system Windows).

JAWS wypowiada komunikaty przez syntezator mowy i wyświetla tekst na brajlowskim monitorze. Dzięki niemu niewidomy użytkownik „widzi” zarówno system operacyjny, jak i pracujące pod jego kontrolą aplikacje. Między innymi może „czytać” e-booki na platformie IBUK LIBRA.