JAK ZMIENIAMY OBLICZE EDUKACJI

O nas

AKREDYTACJA PKA

Otrzymaliśmy trzykrotnie pozytywną ocenę i akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej (organ kontrolny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego), będące potwierdzeniem wysokiego poziomu i jakości kształcenia.

UCZELNIA BEZ BARIER

Dbamy o przyjazne warunki studiowania dla osób z niepełnosprawnościami. Zarówno nasza kadra, jak i infrastruktura jest odpowiednio przygotowana do wielokierunkowego wsparcia osób z różnymi dysfunkcjami.

STAŁY ROZWÓJ

Sześć minionych lat… Trzy nowe wydziały zamiejscowe, dwanaście nowych kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, a także trzydzieści osiem nowych kierunków studiów podyplomowych.

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Posiadamy Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego, która wspiera mobilność edukacyjną studentów i kadry naukowo-dydaktycznej. Jesteśmy jedyną polską uczelnią, która jest członkiem BVMW – Stowarzyszenia Małych i Średnich Przedsiębiorstw Republiki Federalnej Niemiec.

PROFIL PRAKTYCZNY KSZTAŁCENIA

Wszystkie nasze kierunki są zatwierdzone przez Ministerstwo jako praktyczne. Forum Pracodawców funkcjonujące przy Uczelni opiniuje i modyfikuje programy studiów tak, aby były one powiązane z potrzebami i wymogami rynku pracy.

PROFIL PRAKTYCZNY KSZTAŁCENIA

Nasza biblioteka (posiadająca 40 tysięcy woluminów) w ramach programu Academica zapewnia studentom dostęp do wszystkich zdigitalizowanych zasobów Biblioteki Narodowej.