IV Festiwal Kół Zainteresowań

IV Festiwal Kół Zainteresowań

23 maja odbył się  IV Festiwalu Kół Zainteresowań Szkół Ponadgimnazjalnych “Moje Pasje”.
Patronat Honorowy nad Festiwalem objął Prezydent Miasta Szczecin oraz Kuratorium Oświaty w Szczecinie.
Jury w składzie:
– mgr Iwona Urbanik – reprezentująca Kuratorium Oświaty w Szczecinie
– redaktor Elżbieta Kubera – Kurier Szczeciński
– dr Barbara Popiel – Dziekan WNST WSH TWP w Szczecinie
– dr Cezary Hendryk – Dziekan WNS WSH TWP w Szczecinie
– dr Alina Tomaszewska- Dyrektor ODN WSH TWP w Szczecinie, spośród wszystkich prezentacji wybrało:
I MIEJSCE – Kaja Nowak z ZSP w Chojnie
II MIEJSCE – Piraci mórz z Zespołu Szkół nr 3 w Szczecinie
III MIEJSCE – Szkolna Grupa WOPR z ZSP w Chojnie

Były tez wyróżnienia:

  • dla Koła Gastronomicznego ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Szczecinie
  • dla Szkolnego Koła Turystyczno-Krajoznawczego “JoWiJo”
  • dla Natalii Ziembowskiej z ZSP w Chojnie

Gratulujemy!