IV Festiwal Kół Zainteresowań Szkół Ponadgimnazjalnych pn. „Moje pasje”kwiecień 2018
Pasja i zadowolenie idą ze sobą w parze, a bez nich każde szczęście jest chwilowe, nie ma bowiem bodźca, który by je podtrzymywał. (N. Sparks).

Celem Festiwalu jest:

  • prezentacja działalności kół zainteresowań;
  • prezentacja zainteresowań i pasji indywidualnych uczniów;
  • propagowanie pozalekcyjnych form spędzania czasu wolnego przez młodzież ponadgimnazjalną;
  • wymiana doświadczeń między uczestnikami i nauczycielami prowadzącymi koła zainteresowań

W programie festiwalu przewidziany jest Plebiscyt na najlepsze koło i indywidualną pasję. Organizatorzy przewidują atrakcyjne nagrody.
Serdecznie zapraszamy uczniów i opiekunów kół zainteresowań szkół ponadgimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego.