IV EDYCJA LEGII AKADEMICKIEJ

la_fb_student_2b.jpg__1920x900_q85_crop_subsampling-2_upscale

Szanowni Studenci,
do 27.04.2021 trwa rekrutacja do udziału w IV Edycji Legii Akademickiej. Czym ona jest i jak wziąć w niej udział?

Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej obejmuje dwie części szkolenia. Część teoretyczną realizowaną przez uczelnie zgodnie z opracowanym przez Ministra Obrony Narodowej programem szkoleniowym oraz część praktyczną (ćwiczenia wojskowe) organizowaną przez Ministra Obrony Narodowej.

Do projektu przystąpić będzie mógł student (studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich) uczelni publicznej i niepublicznej dowolnego roku studiów, który posiada obywatelstwo polskie oraz dostarczy do siedziby uczelni uzupełniony WNIOSEK OCHOTNIKA.

W pierwszej kolejności odbędzie się szkolenie w ramach części teoretycznej, który to moduł szkolenia będzie musiał być zrealizowany w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 maja 2021 r.

Zasadniczym celem części teoretycznej będzie opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu tematyki wojskowej niezbędnej do odbycia szkolenia w warunkach poligonowych.

Koordynatorem programu w naszej Uczelni jest Pani Monika Urbanik-Pająk, która udziela wszystkich niezbędnych informacji pod nr telefonu 91 424 32 38 oraz adresem email murbanik-pajak@wshtwp.pl

Wniosek dla ochotnika

Decyzja nr 164/MON w sprawie programu ochotniczego szkolenia wojskowego studentów „Legia Akademicka”