Inauguracyjne posiedzenie Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy Oddziale IPN w Szczecinie

Inauguracyjne posiedzenie Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy Oddziale IPN w Szczecinie

25 kwietnia 2017 r., odbyło się inauguracyjne posiedzenie Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Komitet został powołany na mocy art. 53m Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej. Prezes IPN powołał w skład komitetu przy Oddziale IPN w Szczecinie J.M. Rektora WSH TWP dr. Waldemara Urbanika. Gratulujemy