Inauguracja Roku Akademickiego
2021/2022

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022
 odbyła się 7 października 2021 r. o godz. 12.00, w budynku uczelni przy
ul. Monte Cassino 15 w Szczecinie.
Wykład inauguracyjny pt. ,, Młody człowiek we współczesnym świecie: pomiędzy potencjałem osobowościowym a uwarunkowaniem środowiskowym.
Refleksja psycho-pedagogiczna”
wygłosił prof. dr Zbigniew Formella (Papieski Uniwersytet Salezjański w Rzymie)

Dziękujemy Wszystkim za przybycie. Niezmiernie nam miło, że zaszczycili nas swoją obecnością, m.in.  Wojewoda Zachodniopomorski Pan Zbigniew Bogucki,
Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Pan Olgierd Kustosz
oraz Zachodniopomorska Kurator Oświaty Pani Magdalena Zarębska-Kulesza.

Vivat Acedemia, vivant Professores!