Inauguracja 2016

biretRektor i Senat
Wyższej Szkoły Humanistycznej
Towarzystwa Wiedzy Powszechnej
w Szczecinie
mają zaszczyt zaprosić
na uroczystą Inaugurację roku akademickiego 2016/2017,
która odbędzie się 15 października 2016 r. (sobota) o godz. 12.00,
przy ul. Monte Cassino 15 w Szczecinie, sala 34.

 

Wykład inauguracyjny nt. ,,Aksjologiczne spory we współczesnym świecie” wygłosi:
ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski –
Koordynator Międzynarodowego Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 

PROGRAM UROCZYSTOŚCI:
HYMN RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
WYSTĄPIENIE JM REKTORA WSH TWP W SZCZECINIE
WYSTĄPIENIE PRZEDSTAWICIELA STUDENTÓW
IMMATRYKULACJA STUDENTÓW PIERWSZEGO ROKU
PIEŚŃ GAUDEAMUS
WYKŁAD INAUGURACYJNY
WRĘCZENIE LISTÓW GRATULACYJNYCH
PIEŚŃ GAUDE MATER POLONIA