Zasady rekrutacji

Humanistyczna Akademia Seniora

Deklarację należy złożyć w siedzibie uczelni lub przesłać na jej adres:
Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie,

  • ul. Monte Cassino 15, 70-466 Szczecin, lub
  • ul. Potulicka 16, 70-952 Szczecin

Płatności można dokonać przelewem na konto uczelni:
Bank: Pekao S.A. IV O. Szczecin
nr rachunku: 53 1240 3930 1111 0000 4229 0746
koniecznie z dopiskiem: AKADEMIA SENIORA
lub uiścić gotówką w momencie składania deklaracji.