Humanistyczna Akademia Seniora

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego po raz drugi ogłosiło konkurs na wsparcie uniwersytetów trzeciego wieku. Wśród 20 najlepszych wniosków znalazł się nasz!!!

Terminarz zajęć w roku akad. 2017/2018
godz.16.00, czas trwania 1,5 godz.
E-senior-Internet dla każdego– mgr Marek Hajdukiewicz
19.10.2017
23.11.2017
07.12.2017
18.01.2018
01.02.2018
15.02.2018
29.03.2018
19.04.2018
17.05.2018
28.06.2018

Zdrowie i kondycja umysłowa– dr Dorota Ciechanowska
26.10.2017
30.11.2017
14.12.2017
11.01.2018
25.01.2018
22.02.2018
22.03.2018
26.04.2018
24.05.2018
21.06.2018

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2017/2018

Zapraszamy wszystkich tych, dla których nie istnieją granice poznania. Tych, dla których czas i przestrzeń nie są barierami rozwoju!

Pilotażowe warsztaty, które odbywają się w ramach Humanistycznej Akademii Seniora cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Od marca zaprosiliśmy Seniorów na:
1. Dieta niezbędna dla zachowania dobrej sprawności umysłowej– warsztaty poprowadziła dr Dorota Ciechanowska

2. Język szakala i język żyrafy – warsztaty poprowadziła dr Grażyna Leśniewska

3. Dookoła świata z Internetem– warsztaty poprowadził mgr Marek Hajdukiewicz

4. Senioralne Studio Kosmetyczne “PIĘKNO BEZ BARIER” – warsztaty poprowadziła Pani Elżbieta Grodź-Muchalska. Pokaz mody – studentki pedagogiki opiekuńczo-resocjalizacyjnej WSH TWP

Humanistyczna Akademia Seniora jest naszą nową ofertą skierowaną specjalnie do seniorów. Celem HAS w szczególności jest integracja i aktywizacja wszystkich tych, którzy w jesieni swego życia chcą być w dalszym ciągu sprawni intelektualnie, fizycznie oraz żyć efektywnie i rozwijać się.

Proponujemy naszym seniorom PODJĘCIE STUDIÓW w ramach HAS na następujących specjalnościach:

 • TURYSTYKA KULTUROWA I REKREACJA – proponowana tematyka to m.in.: turystyka i rekreacja, jako styl życia; zasady zdrowego odżywania się; historia i zabytki Pomorza Zachodniego; muzykoterapia; nordic walking.
  Wysokość czesnego – 200 zł za rok akademickim.
 • KSZTAŁTOWANIE MIĘDZYPOKOLENIOWYCH RELACJI RODZINNYCH – proponowana tematyka to m.in.: kulturowa różnorodność rodziny i modeli wychowawczych, międzypokoleniowe zróżnicowanie systemu wartości – dlaczego młodzi ludzie odmiennie oceniają i postrzegają otaczający ich świat?, rozwiązywanie konfliktów interpersonalnych. Kształtowanie więzi interakcji międzypokoleniowej.
  Wysokość czesnego – 200 zł za rok akademicki.
 • FOTOGRAFIA I SZTUKI PLASTYCZNE – proponowana tematyka to m.in.: fotografia amatorska; arteterapia; zdjęcia plenerowe; warsztaty rękodzielnicze.
  Wysokość czesnego – 200 zł za rok akademicki.
 • E-SENIOR – INTERNET DLA KAŻDEGO – Internet, jako źródło informacji; bezpieczne zakupy w Internecie; komunikacja internetowa; bankowość elektroniczna; wirtualne zwiedzanie świata.
  Wysokość czesnego – 200 zł za rok akademicki.
 • ZDROWIE I KONDYCJA UMYSŁOWA – profilaktyka osób wieku senioralnego; młody umysł do późnej starości – “dieta dla mózgu”; ćwiczenia pamięci; zasady zdrowego odżywiania się.
  Wysokość czesnego – 200 zł za rok akademicki.

Rodzinna promocja!
Oferujemy:
• 50 % zniżki na zajęcia w ramach Humanistycznej Akademii Seniora w momencie zapisania wnuczki lub wnuczka na zajęcia Dziecięcego Uniwersytetu Humanistycznego

• 80 % zniżki na zajęcia w ramach Humanistycznej Akademii Seniora w momencie zapisania osoby z najbliższej rodziny na studia I lub II stopnia lub jednolite studia magisterskie z Psychologii

Ważne informacje

 • Liczba godzin przewidzianych w roku akademickim – 15 godzin.
 • Wszystkie wykłady, warsztaty i seminaria będą odbywały się raz w miesiącu, w budynku WSH TWP przy ul. Monte Cassino 15 w Szczecinie, od godz. 16:00.
 • Uruchomienie specjalności następuje po zrekrutowaniu co najmniej 20 osób.
 • Chcąc przystąpić do Humanistycznej Akademii Seniora należy wypełnić deklarację.

REKRUTACJA TRWA!