HARMONOGRAM DYŻURÓW

Pracownia Badań Społeczno-Gospodarczych

W celu przeprowadzenia badań można skorzystać z pracowni oraz pomocy nauczyciela (informatyka) po ustaleniu terminu pod nr tel. 91 424 32 38
lub pod adresem mailowym azwierello@wshtwp.pl

Pracownia mieści się w budynku WSH TWP przy ul. Monte Cassino 15.