Gratulacje dla JM Rektora

Gratulacje dla JM Rektora

Rektor WSH TWP w Szczecinie – dr Waldemar Urbanik został  powołany do grona ekspertów  Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA). Jest to ogromne wyróżnienie, gdyż Komisja wybiera jako ekspertów te osoby, które zajmują wysoko ocenianą pozycję naukową, posiadają duże doświadczenie dydaktyczne, a także cieszą się autorytetem i zaufaniem środowiska akademickiego.

PKA – to jedyna w Polsce, prawnie umocowana  instytucja, która od ponad piętnastu lat zajmuje się oceną jakości kształcenia na uczelniach wyższych. Zgodnie z jej misją i polityką, istotnym elementem kształtowania kultury jakości jest dobór ekspertów, zapewniających wykonywanie na najwyższym poziomie obowiązków wynikających zarówno z przepisów prawa o szkolnictwie wyższym, jak i intensywnego rozwoju oferty edukacyjnej oferowanej przez uczelnie.

                                 Panu Rektorowi gratulujemy i życzymy równie ważnych sukcesów w przyszłości!

 

Dziekan
Wydziału Nauk Społecznych
dr Cezary Hendryk

Dziekan
Wydziału Nauk Stosowanych
dr Renata Nowak-Lewandowska

Prorektor ds. Nauki
dr Kalina Kukiełko-Rogozińska